نحوه استفاده از Siri در واتساپ

iOS
‏Siri دستیار شخصی تعبیه‌شده در iOS است. می‌توانید از Siri بخواهید در واتساپ پیام بفرستد، در واتساپ تماس برقرار کند یا پیام‌های خواند‌ه‌نشده واتساپ را با صدای بلند بخواند.
روشن کردن Siri
  1. در iPhone به Settings (تنظیمات) بروید > روی Siri & Search (Siri و جستجو) ضربه بزنید.
  2. گزینه Press Side Button for Siri (دکمه کناری را برای Siri فشار دهید) یا Press Home for Siri (صفحه اصلی را برای Siri فشار دهید) را روشن کنید.
  3. به پایین بروید و روی WhatsApp (واتساپ) ضربه بزنید.
  4. گزینه Use with Ask Siri (با Ask Siri استفاده کنید) را روشن کنید.
در iPhone X‏، XS‏، XS Max‏ و XR می‌توانید دکمه کناری را فشار دهید و نگه‌دارید > روی Turn On Siri (روشن کردن Siri) ضربه بزنید.
توجه: باز کردن واتساپ با پیام‌های خوانده‌نشده، نشان اعلان را بازنشانی خواهد کرد. به همین دلیل Siri فکر می‌کند پیام خوانده‌نشده‌ای وجود ندارد و درنتیجه پیام‌ها را با صدای بلند نخواهد خواند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از Siri و نحوه استفاده Apple از داده‌های ارسال‌شده توسط Siri، به وب‌سایت Apple Support (پشتیبانی Apple) مراجعه کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر