วิธีใช้ข้อความด่วน

Android
iPhone
ฟีเจอร์ "ข้อความด่วน" ช่วยให้คุณสร้างทางลัดสำหรับข้อความที่คุณส่งถึงลูกค้าบ่อยที่สุดได้ โดยอาจรวมถึงข้อความสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพและวิดีโอ
หมายเหตุ: จำนวนสูงสุดของข้อความด่วนที่จัดเก็บไว้ได้คือ 50 ข้อความ
วิธีตั้งค่าข้อความด่วน
 1. ในแอป WhatsApp Business ให้แตะการตั้งค่า
 2. แตะเครื่องมือธุรกิจ > ข้อความด่วน
 3. แตะเพิ่ม
 4. แตะป้อนข้อความเพื่อสร้างข้อความที่คุณต้องการ
  • หมายเหตุ: ข้อความด่วนบน Web หรือ Desktop ไม่รองรับไฟล์สื่อ
 5. แตะทางลัดเพื่อตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัดสำหรับข้อความด่วน
 6. แตะบันทึก
ข้อความเริ่มต้น
แอป WhatsApp Business จะสร้างข้อความด่วนตามข้อมูลในโปรไฟล์ธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารกับลูกค้า คุณสามารถส่งข้อความด่วนได้โดยระบุเวลาทำการ ที่อยู่ หรือแม้แต่โปรไฟล์ของคุณเอง วิธีดูข้อความเริ่มต้นมีดังนี้
 • เปิดแชท แล้วแตะข้อความ และพิมพ์ "/" หรือ
 • เปิดแชท แล้วแตะแนบ
  > ข้อความด่วน
วิธีใช้ข้อความด่วน
เป็นไฟล์แนบ
 1. เปิดแชท
 2. แตะแนบ
  > ข้อความด่วน
 3. เลือกข้อความด่วนที่ต้องการ ข้อความจะแสดงในช่องป้อนข้อความโดยอัตโนมัติ
 4. แก้ไขข้อความหรือแค่แตะส่ง
จากช่องป้อนข้อความ
 1. เปิดแชท
 2. ในช่องป้อนข้อความ ให้พิมพ์ "/" การดำเนินการนี้จะดึงข้อความด่วนทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อความเริ่มต้น
 3. เลือกข้อความด่วนที่ต้องการ ข้อความจะแสดงในช่องป้อนข้อความโดยอัตโนมัติ
 4. แก้ไขข้อความหรือแค่แตะส่ง
เคล็ดลับทางธุรกิจ: อย่าลืมกรอกแต่ละส่วนในโปรไฟล์ธุรกิจเพื่อสร้างข้อความเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้เพื่อแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับที่อยู่ เวลาทำการ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณได้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ไม่สามารถบันทึกข้อความด่วนได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่