Správa tónov konverzácie

Android
Tóny konverzácie sú zvuky, ktoré sa prehrávajú pri odosielaní a prijímaní správ. V predvolenom nastavení sú tóny konverzácie zapnuté. Hlasitosť týchto tónov určuje nastavenie hlasitosti oznámení vášho telefónu.
Tieto tóny môžete zapnúť alebo vypnúť takto:
  1. Otvorte WhatsApp.
  2. Klepnite na Ďalšie možnosti
    > Nastavenia > Upozornenia a zapnite alebo vypnite možnosť Tóny konverzácie.
Upozorňujeme, že zmena nastavení tónov konverzácie bude mať vplyv na tóny prichádzajúcich aj odchádzajúcich správ.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie