Správa tónov konverzácie

Android
iPhone
Tóny konverzácie sú zvuky, ktoré sa prehrávajú pri odosielaní a prijímaní správy.
Hlasitosť tónov konverzácie sa riadi podľa hlasitosti oznámení vášho zariadenia. Tóny konverzácie sa neprehrajú, ak je váš telefón stlmený alebo nastavený na vibrovanie.
Zapnutie alebo vypnutie tónov konverzácie
 1. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Oznámenia.
 3. Klepnutím na Tóny konverzácie zapnete alebo vypnete tóny.
Vlastné tóny konverzácie
 1. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Oznámenia.
 3. Klepnite na Tón oznámení v časti Správy alebo Skupiny.
 4. Vyberte tón.
Vlastné tóny konverzácie pre individuálny alebo skupinový chat
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na meno jednotlivca alebo názov skupiny.
 3. Klepnite na Vlastné oznámenia.
 4. Klepnite na Použiť vlastné oznámenia.
 5. Klepnite na Tón oznámení.
 6. Vyberte tón.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie