Jak zarządzać dźwiękami konwersacji?

Android
Dźwięki konwersacji to dźwięki odtwarzane podczas wysyłania i odbierania wiadomości. Domyślnie dźwięki konwersacji są włączone. Głośność dźwięków konwersacji jest kontrolowana przez głośność powiadomień telefonu.
Aby włączyć lub wyłączyć te dźwięki:
  1. Otwórz WhatsApp.
  2. Dotknij więcej opcji
    > Ustawienia > Powiadomienia > włącz lub wyłącz Dźwięki konwersacji.
Pamiętaj, że dostosowanie dźwięków konwersacji będzie dotyczyło zarówno wiadomości przychodzących, jak i wychodzących.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie