Jak zarządzać dźwiękami konwersacji?

Android
iOS
Dźwięki konwersacji to dźwięki odtwarzane podczas wysyłania i odbierania wiadomości.
Głośność dźwięków konwersacji zależy od głośności powiadomień urządzenia. Dźwięki konwersacji nie będą odtwarzane, jeśli telefon jest wyciszony lub ustawiony na wibracje.
Włączanie i wyłączanie dźwięków konwersacji
 1. StuknijWięcej opcji
  more options
  > Ustawienia.
 2. Stuknij Powiadomienia.
 3. Stuknij Dźwięki konwersacji, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki.
Dostosowanie dźwięków konwersacji
 1. StuknijWięcej opcji
  more options
  > Ustawienia.
 2. Stuknij Powiadomienia.
 3. Stuknij Dźwięk powiadomień w obszarze Wiadomości lub Grupy.
 4. Wybierz dźwięk.
Dostosowanie dźwięków konwersacji dla czatu indywidualnego lub grupowego
 1. Otwórz czat indywidualny lub grupę.
 2. Stuknij imię osoby lub nazwę grupy.
 3. Stuknij Własne powiadomienia.
 4. Stuknij Użyj własnych powiadomień.
 5. Stuknij Dźwięk powiadomień.
 6. Wybierz dźwięk.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie