Meldingsgeluiden instellen

Android
Meldingsgeluiden zijn de geluiden die je hoort wanneer je een bericht verzendt en ontvangt. Standaard staan je meldingsgeluiden ingesteld op aan. Het volume van de meldingsgeluiden wordt geregeld door het meldingsvolume op je telefoon.
Deze geluiden in- of uitschakelen:
  1. Open WhatsApp.
  2. Tik op Meer opties
    > Instellingen > Meldingen > in- of uitschakelen van Meldingsgeluiden.
Denk eraan dat het aanpassen van de instellingen voor meldingsgeluiden de geluiden voor zowel inkomende als uitgaande berichten aanpast.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee