نحوه مدیریت زنگ‌های مکالمه

اندروید
iPhone
زنگ‌های مکالمه صداهایی هستند که هنگام ارسال و دریافت پیام پخش می‌شوند.
حجم صدای زنگ‌های مکالمه ازطریق حجم صدای اعلان‌های دستگاهتان کنترل می‌شود. وقتی تلفنتان بی‌صدا است یا روی لرزش تنظیم شده است، زنگ‌های مکالمه پخش نخواهد شد.
روشن یا خاموش کردن زنگ‌های مکالمه
 1. روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات ضربه بزنید.
 2. روی اعلان‌ها ضربه بزنید.
 3. برای روشن یا خاموش کردن زنگ‌ها، روی زنگ‌های مکالمه ضربه بزنید.
سفارشی کردن زنگ‌های مکالمه
 1. روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات ضربه بزنید.
 2. روی اعلان‌ها ضربه بزنید.
 3. روی زنگ اعلان در بخش پیام‌ها یا گروه‌ها ضربه بزنید.
 4. زنگی انتخاب کنید.
سفارشی کردن زنگ مکالمه برای گفتگوی فردی یا گروهی
 1. گفتگویی فردی یا گروهی باز کنید.
 2. روی نام فرد یا گروه ضربه بزنید.
 3. روی اعلان‌های سفارشی ضربه بزنید.
 4. روی استفاده از اعلان‌های سفارشی ضربه بزنید.
 5. روی زنگ اعلان ضربه بزنید.
 6. زنگی انتخاب کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر