Jak nastavit tóny konverzací

Android
Tóny konverzací jsou zvuky přehrávané při odesílání a přijímání zpráv. Ve výchozím nastavení jsou tóny konverzace zapnuté. Hlasitost těchto tónů závisí na nastavení hlasitosti oznámení vašeho telefonu.
Pokud tóny konverzací chcete vypnout nebo zapnout:
  1. Otevřete WhatsApp.
  2. Klepněte na Více možností
    > Nastavení > Oznámení > zapněte nebo vypněte Tóny konverzací.
Upozorňujeme, že změna nastavení tónů konverzací ovlivní tóny jak příchozích, tak i odchozích zpráv.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne