ไม่สามารถสร้างหรือกู้คืนข้อมูลสำรองใน Google ไดรฟ์ได้

Android
หาก WhatsApp ไม่พบข้อมูลสำรอง อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้
 • คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชี Google เดียวกัน
 • คุณไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับที่ใช้สร้างข้อมูลสำรอง
 • การ์ด SD หรือประวัติการแชทเสียหาย
 • ไม่มีไฟล์ข้อมูลสำรองในบัญชี Google ไดรฟ์หรือในอุปกรณ์ของคุณ
ไม่สามารถสร้างข้อมูลสำรองใน Google ไดรฟ์ได้
หากคุณประสบปัญหาในการสร้างข้อมูลสำรองใน Google ไดรฟ์ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
 • คุณได้เพิ่มบัญชี Google ในอุปกรณ์แล้ว
 • คุณติดตั้งบริการ Google Play ในอุปกรณ์แล้ว
 • หากคุณพยายามสำรองข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอินเทอร์เน็ตสำหรับ WhatsApp และบริการ Google Play โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากคุณไม่แน่ใจ
 • พยายามสำรองข้อมูลด้วยเครือข่ายอื่น ลองเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หากไม่สามารถสำรองข้อมูลโดยใช้เน็ตมือถือ
ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลสำรองใน Google ไดรฟ์ได้
หากคุณประสบปัญหาในการกู้คืนข้อมูลสำรองใน Google ไดรฟ์ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
 • คุณใช้หมายเลขโทรศัพท์และบัญชี Google เดียวกันกับที่ใช้สร้างข้อมูลสำรอง
 • หากคุณกู้คืนข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง แสดงว่าใช้รหัสผ่านหรือคีย์ที่ถูกต้องอยู่
 • มีพื้นที่ในอุปกรณ์เพียงพอเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง
 • คุณติดตั้งบริการ Google Play ในอุปกรณ์แล้ว
 • ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วหรือกำลังชาร์จอุปกรณ์อยู่
 • อุปกรณ์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรงและเสถียร หากการกู้คืนข้อมูลโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือไม่ทำงาน โปรดลองใช้ Wi-Fi
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่