Nedaří se mi vytvořit či obnovit zálohu na Disku Google

Android
Nenajde-li WhatsApp zálohu, může to být z následujících důvodů:
 • Nejste přihlášeni do stejného účtu Google.
 • Nepoužíváte číslo shodné s tím, které jste použili k vytvoření zálohy.
 • Vaše SD karta nebo historie chatu je poškozena.
 • Záložní soubor se nenachází na Disku Google použitého účtu nebo ve vnitřní paměti vašeho telefonu.
Nedaří se mi vytvořit zálohu na Disku Google
Pokud se vám nedaří zálohu na Disku Google vytvořit, ověřte následující:
 • Ke svému zařízení máte přiřazený účet Google.
 • Na svém zařízení máte nainstalované služby Google Play.
 • Pokud se pokoušíte zálohovat přes mobilní datovou síť, máte data zapnutá pro WhatsApp i pro služby Google Play. Nejste-li si jistí, obraťte se na svého operátora.
 • Pokuste se vytvořit zálohu přes jinou síť. Pokud se vám nedaří zálohovat přes mobilní datovou síť, zkuste se připojit k síti Wi-Fi.
Nedaří se mi zálohu z Disku Google obnovit
Pokud se vám nedaří zálohu z Disku Google obnovit, ověřte následující:
 • Zálohu se pokoušíte obnovit se stejným telefonním číslem a účtem Google, které jste použili při vytváření zálohy.
 • Pokud se pokoušíte obnovit zálohu opatřenou koncovým šifrováním, ověřte, že používáte správné heslo či klíč.
 • Na telefonu máte na obnovu zálohy dostatek místa.
 • Na svém zařízení máte nainstalované služby Google Play.
 • Baterie vašeho telefonu je plně nabitá nebo je váš telefon připojen ke zdroji elektrické energie.
 • Váš telefon má výkonné a spolehlivé internetové připojení. Pokud se obnova přes mobilní datové připojení nedaří, vyzkoušejte síť Wi-Fi.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne