چگونگی تغییر شماره تلفنتان


ویژگی تغییر شماره تلفن به شما امکان می‌دهد تا شماره تلفن متصل به حساب کاربری واتساپ خود را در همان گوشی یا گوشی جدید تغییر دهید. قبل از تغییر شماره تلفنتان:
 • مطمئن شوید که شماره تلفن جدید می‌تواند پیامک و تماس دریافت کند و اتصال اینترنت همراه آن فعال است.
 • مطمئن شوید که شماره تلفن قدیمیتان در حال حاضر روی واتساپ ثبت شده است. شماره تلفن ثبت شده خود را می‌توانید با باز کردنواتساپ، سپس زدن روی گزینه‌های بیشتر > تنظیمات > و زدن روی عکس نمایه خود پیدا کنید.
تغییر شماره تلفن روی همان گوشی
اگر شماره تلفن خود را تغییر می‌دهید و از همان گوشی استفاده می‌کنید، ابتدا سیم کارت جدید شماره تلفن جدید را داخل گوشیتان کنید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات > حساب کاربری > تغییر شماره > بعدی را بزنید.
 3. شماره تلفن قدیمی خود را در کادر اول وارد کنید و شماره تلفن جدید را در کادر جدید وارد کنید، هر دو در قالب بین‌المللی کامل.
 4. بعدی را بزنید.
  • اگر اطلاع به مخاطبان را فعال کنید، می‌توانید همه مخاطبان، مخاطبانی که با آنها گفتگو کرده‌ام، یا سفارشی... را برای مطللع کردن انتخاب کنید. اگر سفارشی... را انتخاب کنید، لازم است مخاطبانی را که می‌خواهید مطلع کنید، جستجو یا انتخاب کنید سپس علامت تیک
   را بزنید.
  • وقتی شماره تلفن خود را تغییر دهید، مستقل از گزینه انتخابی برای اطلاع به مخاطبان، گفتگوهای گروهی شما از تغییر شماره مطلع خواهند شد.
 5. انجام شد را بزنید.
 6. سپس از شما خواسته خواهد شد تا شماره تلفن جدیدتان را ثبت کنید. از این مطلب بیشتر بیاموزید.
تغییر شماره تلفن روی گوشی جدید
اگر می‌خواهید تاریخچه گفتگوی خود را منتقل کنید، لازم است روی گوشی قدیمی پشتیبان گوگل درایو بسازید. چگونگی آن را از این مطلب بیاموزید. اگر با استفاده از گوگل درایو پشتیبان نسازید، لازم است تا پشتیبان را بصورت دستی منتقل کنید که چگونگی انجام آن را می‌توانید از این مطلب بیاموزید.
بعد از تغییر شماره تلفن روی گوشی قدیمیتان:
 1. واتساپ را روی گوشی جدید نصب کنید.
 2. شماره تلفن جدید خود را ثبت کنید.
 3. نسخه پشتیبان را بازیابی کنید.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر