วิธีส่งไฟล์สื่อ

วิธีส่งรูปภาพ วิดีโอ เอกสาร และรายชื่อติดต่อ
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. คลิกแนบ
  หรือ
  จากนั้นคลิก:
  • รูปภาพและวิดีโอ เพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอได้สูงสุด 30 รายการในแต่ละครั้ง และสามารถเพิ่มคำอธิบายสำหรับแต่ละไฟล์ได้ หรือคุณสามารถลากและวางรูปภาพหรือวิดีโอได้โดยตรงในช่องข้อความ ขนาดสูงสุดของแต่ละวิดีโอที่คุณส่งได้คือ 16 MB
  • กล้อง เพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องของคอมพิวเตอร์
  • เอกสาร เพื่อเลือกเอกสารจากคอมพิวเตอร์ หรือคุณสามารถลากและวางเอกสารไปยังช่องข้อความได้โดยตรง ขนาดเอกสารสูงสุดที่อนุญาตคือ 2 GB
  • รายชื่อติดต่อ เพื่อส่งข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ของโทรศัพท์ผ่าน WhatsApp
 3. คลิกส่ง
  หรือ
วิธีส่งข้อความเสียง
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. คลิกไมโครโฟน
  หรือ
  และเริ่มพูดใส่ไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์
 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิกยืนยัน
  เพื่อส่งข้อความเสียง
หมายเหตุ: ขณะที่บันทึกข้อความเสียง คุณสามารถคลิกยกเลิก
เพื่อยกเลิกการบันทึกได้
วิธีบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอลงในคอมพิวเตอร์
 1. คลิกที่รูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการบันทึก
 2. คลิกดาวน์โหลด
  หรือ
  หากได้รับข้อความแจ้ง ให้คลิกบันทึก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีส่งไฟล์สื่อ: Android | iPhone | KaiOS
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่