Posielanie médií

Posielanie fotiek, videí, dokumentov alebo kontaktov
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Kliknite na ikonu Pripojiť
  alebo
  a potom kliknite na:
  • Fotky a videá, ak chcete vybrať fotky alebo videá zo svojho počítača. Máte možnosť poslať až 30 fotiek alebo videí naraz a môžete k nim pridať aj titulky. Prípadne môžete fotku alebo video potiahnuť priamo do textového poľa. Každé odosielané video môže mať najviac 16 MB.
  • Fotoaparát, ak chcete urobiť fotku pomocou kamery počítača.
  • Dokument, ak chcete vybrať dokumenty zo svojho počítača. Prípadne môžete dokument potiahnuť priamo do textového poľa. Maximálna povolená veľkosť dokumentu je 2 GB.
  • Kontakt, ak chcete cez WhatsApp poslať informácie o kontaktoch z adresára svojho telefónu.
 3. Kliknite na ikonu Odoslať
  alebo
  .
Odoslanie hlasovej správy
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Kliknite na mikrofón
  alebo na ikonu
  a začnite hovoriť do mikrofónu svojho počítača.
 3. Po skončení odošlete hlasovú správu kliknutím na tlačidlo Potvrdiť
  .
Upozornenie: Počas nahrávania hlasovej správy môžete klepnutím na Zrušiť
nahrávanie zrušiť.
Uloženie fotiek alebo videí do počítača
 1. Kliknite na fotku alebo video, ktoré chcete uložiť.
 2. Kliknite na Stiahnuť
  alebo na ikonu
  . Po zobrazení výzvy kliknite na Uložiť.
Pomocné zdroje:
Posielanie médií v zariadeniach: Android | iPhone | KaiOS
Pomohlo vám to?
Áno
Nie