چگونگی به اشتراک گذاشتن به‌روز کردن وضعیت واتساپ در برنامه‌های دیگر

در اندروید و iPhone این امکان را دارید تا به‌روز کردن وضعیت واتساپ خود را در استوری‌های فیسبوک و سایر برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. از این مقاله درباره حریم خصوصی وضعیت بیشتر بدانید.
برای اشتراک گذاشتن به‌روز کردن وضعیت خود در استوری‌های فیسبوک
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. وضعیت را بزنید.
 3. از اینجا به‌روز کردن وضعیت ایجاد کنید: اندروید | iPhone
 4. بسته به اینکه وضعیت جدید یا قدیم خود را بخواهید به اشتراک بگذارید دو گزینه دارید:
  • به اشتراک گذاشتن وضعیت جدید: زیر وضعیت من، اشتراک گذاشتن در استوری فیسبوک را بزنید. در صورت پرسش، اجازه دادن یا باز کردن را بزنید تا برنامه فیسبوک باز شود. در برنامه فیسبوک مخاطبانی که می‌خواهید با آنها به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و سپس حالا به اشتراک بگذار را بزنید. لطفا توجه کنید که با رفتن به برگه دیگر، گزینه اشتراک‌گذاری در استوری فیسبوک ناپدید می‌شود.
  • اشتراک‌گذاری به‌روز کردن وضعیت قدیمی: وضعیت من در iPhone را بزنید یا بیشتر
   در وضعیت من در اندروید را بزنید. سپس روی بیشتر (
   یا
   ) کنار به‌روز کردن وضعیت مورد نظر برای اشتراک‌گذاری بزنید، سپس روی اشتراک‌گذاری در فیسبوک بزنید. در صورت پرسش، اجازه دادن یا باز کردن را بزنید تا برنامه فیسبوک باز شود. در برنامه فیسبوک مخاطبانی که می‌خواهید با آنها به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و سپس حالا به اشتراک بگذار را بزنید.
 5. بعد از اشتراک‌گذاری به‌روز کردن وضعیت خود، واتساپ دوباره باز می‌شود.
توجه:
 • اگر چندین به‌روز کردن وضعیت دارید، می‌توانید انتخاب کنید کدام به‌روز کردن وضعیت را در استوری فیسبوک به اشتراک بگذارید.
 • این ویژگی تنها در صورتی در دسترس است که یکی از برنامه‌های زیر روی دستگاه شما نصب باشد: فیسبوک در اندروید، فیسبوک لایت در اندروید یا فیسبوک در iOS.
برای اشتراک گذاشتن به‌روز کردن وضعیت خود در برنامه‌های دیگر
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. وضعیت را بزنید.
 3. از اینجا به‌روز کردن وضعیت ایجاد کنید: اندروید | iPhone
 4. بسته به اینکه وضعیت جدید یا قدیم خود را بخواهید به اشتراک بگذارید دو گزینه دارید:
  • به اشتراک گذاشتن وضعیت جدید: زیر وضعیت من، اشتراک‌گذاری (
   یا
   ) را بزنید. لطفا توجه داشته باشید که با رفتن به برگه دیگر، گزینه اشتراک‌گذاری ناپدید می‌شود.
  • اشتراک‌گذاری به‌روز کردن وضعیت قدیمی: وضعیت من در iPhone را بزنید یا بیشتر
   در وضعیت من در اندروید را بزنید. سپس روی بیشتر (
   یا
   ) کنار به‌روز کردن وضعیت مورد نظر برای اشتراک‌گذاری بزنید و سپس روی اشتراک‌گذاری بزنید.
 5. در فهرست اشتراک‌گذاری که ظاهر می‌شود، روی برنامه‌ای بزنید که می‌خواهید به‌روز کردن وضعیت را با آن به اشتراک بگذارید.
منابع
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر