Jak udostępnić aktualizację statusu WhatsApp w innych aplikacjach?

Android
iOS
Aktualizacje statusu WhatsApp można udostępniać w relacjach na Facebooku i innych aplikacjach. Z tego artykułu dowiesz się więcej o prywatności statusu.
Udostępnianie aktualizacji statusu w relacjach na Facebooku
Aby włączyć udostępnianie aktualizacji statusu w relacjach na Facebooku, musisz wcześniej potwierdzić swoje konto na Facebooku w WhatsAppie. Po potwierdzeniu konta na Facebooku możesz utworzyć aktualizację statusu i udostępnić ją w relacji na Facebooku.
 1. Stuknij kartę Aktualizacje i utwórz aktualizację statusu.
 2. Dotknij Mój status. Wybierz aktualizację statusu, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij
  more
  .
 3. Po wysłaniu statusu kliknij Udostępnij w relacji na Facebooku na panelu Status i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Udostępnianie aktualizacji statusu WhatsApp w innych aplikacjach
 1. Stuknij kartę Aktualizacje i utwórz aktualizację statusu.
 2. W nagłówku Status kliknij Mój status.
 3. Kliknij
  more
  obok aktualizacji statusu, którą chcesz udostępnić. Następnie kliknij Udostępnij... i wybierz aplikację, w której chcesz udostępnić aktualizację statusu.
Powiązane źródła:
Dowiedz się więcej o relacjach na Facebooku w Centrum pomocy Facebooka.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie