Používanie tmavého režimu

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Funkcia tmavého režimu umožňuje zmeniť farebný motív aplikácie WhatsApp z bieleho na čierny.

Nastavenie tmavého režimu
  1. Otvorte WhatsApp a klepnite na Ďalšie možnosti > Nastavenia > Chaty > Motív.
  2. Vyberte niektorú z týchto možností:
    • Tmavý: zapne tmavý režim.
    • Svetlý: vypne tmavý režim.
    • Predvolený v systéme: zapne tmavý režim aplikácie WhatsApp, ak je aktivovaný v nastaveniach zariadenia. Prejdite do ponuky Nastavenia zariadenia, klepnite na Zobrazenie a potom zapnite alebo vypnite možnosť Tmavý motív.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie