ડાર્ક મોડ કેવી રીતે વાપરવો

Android
iPhone
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ડાર્ક મોડ તમને WhatsAppની થીમનો રંગ સફેદમાંથી કાળો કરવા દે છે.
ડાર્ક મોડ વાપરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો, પછી તમારા ચેટ લિસ્ટની ઉપર મેનૂ
  પર ક્લિક કરો.
 2. સેટિંગ > થીમ પર ક્લિક કરો.
 3. નીચેના વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો:
  • સફેદ: ડાર્ક મોડ બંધ કરો.
  • કાળી: ડાર્ક મોડ ચાલુ કરો.
  • સિસ્ટમ ડિફોલ્ટ: તમારા ડિવાઇસનાં સેટિંગ સાથે મેળ થાય તે રીતે WhatsApp ડાર્ક મોડ ચાલુ કરવા માટે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં