Ako WhatsApp pomáha v boji proti zneužívaniu detí

Vo WhatsApp netolerujeme sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí. Používateľov, o ktorých sa dozvieme, že zdieľajú obsah zameraný na vykorisťovanie alebo ohrozovanie detí, zablokujeme. Obsah a účty porušujúce pravidlá zase nahlasujeme Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti (NCMEC), ktoré tieto kybernetické hlásenia ďalej postupuje orgánom presadzovania práva na celom svete. Zaviedli sme funkcie a kontrolné mechanizmy, ktoré pomáhajú predchádzať takémuto vykorisťovaniu a zneužívaniu. Zároveň zamestnávame špecializovaný tím odborníkov v oblasti presadzovania práva, internetovej bezpečnosti, vyšetrovania a vývoja technológií, ktorí zaisťujú dohľad nad týmito činnosťami.
Prevencia zneužívania
Služba WhatsApp bola vytvorená na osobnú komunikáciu. V snahe chrániť súkromie a bezpečnosť svojich používateľov ich komunikáciu vždy zabezpečujeme šifrovaním počas celého spojenia. To znamená, že obsah tejto komunikácie môžu vidieť len odosielateľ a príjemca. Zároveň sa predovšetkým usilujeme o to, aby k zneužívaniu vôbec nedochádzalo. Na rozdiel od verejných priestorov si v službe WhatsApp nemôžete vyhľadať ľudí, ktorých nepoznáte. Na spojenie s konkrétnym človekom potrebujete jeho telefónne číslo a pri prijatí prvej správy od používateľa, ktorého kontakt nemáte vo svojom adresári, vám ponúkame možnosť ho zablokovať alebo nahlásiť. Komunikácia v službe WhatsApp z 90 % prebieha medzi dvomi ľudmi a priemerná veľkosť skupiny je menej než 10 ľudí. Používateľom dávame možnosť rozhodnúť sa, kto ich môže pridávať do skupín. Taktiež obmedzujeme počet chatov, do ktorých môžete naraz preposlať správu, aby sme obmedzili šírenie škodlivého virálneho obsahu.
Takisto spolupracujeme s poskytovateľmi obchodov s aplikáciami s cieľom zabraňovať šíreniu aplikácií, ktoré ponúkajú obsah zobrazujúci vykorisťovanie detí alebo ktoré sa pokúšajú spájať ľudí so záujmom o zdieľanie tohto typu obsahu cez pozývacie odkazy do skupín. Obmedzujeme zobrazovanie pozývacích odkazov v obľúbených vyhľadávačoch.
Odhaľovanie
V záujme zintenzívnenia boja proti vykorisťovaniu detí vo WhatsApp využívame všetky dostupné nezašifrované informácie vrátane používateľských výpisov na účely odhaľovania a prevencie takéhoto druhu zneužívania, pričom svoju technológiu na odhaľovanie neprípustného obsahu neustále zlepšujeme.
Medzi naše metódy odhaľovania patrí využívanie pokročilých automatizovaných technológií vrátane technológií párovania fotografií a videí, pomocou ktorých aktívne kontrolujeme nezašifrované informácie, ako sú profilové fotky, fotky skupín a používateľské výpisy, či nezahŕňajú obsah zobrazujúci vykorisťovanie detí. Používame aj ďalšie technológie na odhaľovanie nového a neznámeho obsahu, ktorý zobrazuje vykorisťovanie detí, v rámci týchto nezašifrovaných informácií. Tiež používame klasifikátory strojového učenia na kontrolu textových položiek, ako sú používateľské profily a popisy skupín, a na posudzovanie informácií o skupinách a správania v nich s cieľom zistiť, či nezahŕňajú obsah zobrazujúci vykorisťovanie detí.
Popri uvedených činnostiach v oblasti odhaľovania vyzývame používateľov, aby nám nahlasovali problematický obsah. Používatelia majú navyše možnosť kedykoľvek zablokovať alebo nahlásiť účet konkrétneho používateľa alebo skupinu. Viac informácií o tom, ako bezpečne používať WhatsApp, nájdete v našom Centre pomoci.
Pomocou týchto techník WhatsApp mesačne zablokuje viac než 300 000 účtov pre podozrenie zo zdieľania obsahu zobrazujúceho vykorisťovanie detí.
Spolupráca s orgánmi presadzovania práva
WhatsApp oceňuje úsilie orgánov presadzovania práva pri ochrane ľudí po celom svete. S týmito orgánmi pravidelne komunikujeme, aby vedeli, ako nás kontaktovať a zadávať nám požiadavky. V časti Informácie pre orgány presadzovania práva v našom centre zdrojov je k dispozícii online systém, pomocou ktorého môžu tieto orgány bezpečne predkladať takéto právne požiadavky.
Keď sa vo WhatsApp dozvieme o zverejnení obsahu zobrazujúcom vykorisťovanie detí na našej platforme, účty spojené s týmto obsahom zablokujeme. Tiež odstránime obrázky a nahlásime ich spolu s príslušnými údajmi o účte centru NCMEC v súlade s právnymi predpismi USA.
Keď NCMEC posunie záležitosť orgánom presadzovania práva na prešetrenie, spoločnosť WhatsApp je pripravená primerane zareagovať na ich opodstatnené požiadavky. Orgány presadzovania práva nás vo WhatsApp informovali, že naše aktivity im významne napomáhajú pri ochrane detí pred zneužívaním.
Február 2021 (štatistiky o zablokovaní účtov na základe analýzy za 4. štvrťrok 2020)
Pomohlo vám to?
Áno
Nie