چگونگی بایگانی کردن یک گفتگو یا گروه یا بازگردانی از آن بایگانی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
ویژگی بایگانی کردن گفتگو به شما امکان می‌دهد تا به منظور سازمان‌دهی بهتر مکالماتتان، یک گفتگوی فردی یا گروهی را از فهرست گفتگوهای خود پنهان کنید.
توجه:
 • بایگانی کردن گفتگو، گفتگو را پاک نمی‌کند یا از آن در کارت حافظه SD پشتیبان نمی‌گیرد.
 • وقتی پیام جدیدی از گفتگوی فردی یا گروهی بایگانی شده دریافت کنید، گفتگوهای فردی یا گروهی بایگانی شده، در بایگانی باقی می‌مانند.
 • تا زمانی که به پیام شما پاسخ داده نشده باشد یا به شما اشاره نشده باشد، از گفتگوهای بایگانی شده، اعلان دریافت نخواهید کرد.
بایگانی کردن یک گفتگوی انفرادی یا گروهی
 1. در برگه گفتگوها گفتگویی را که می‌خواهید پنهان کنید بزنید و نگه دارید.
 2. روی
  بایگانی شده در بالای صفحه بزنید.
بایگانی کردن همه گفتگوها
 1. در برگهگفتگوها روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات بزنید.
 2. گفتگوها > تاریخچه گفتگو > بایگانی کردن همه گفتگوها را بزنید.
مشاهده گفتگوهای فردی یا گروهی بایگانی شده
 1. به بالای صفحه گفتگوها بروید.
 2. روی
  بایگانی شده بزنید.
عدد کنار
بایگانی شده نشان می‌دهد چه تعداد گفتگوهای فردی یا گروهی، پیام ناخوانده دارند.
بازگردانی از بایگانی یک گفتگوی انفرادی یا گروهی
 1. به بالای صفحه گفتگوها بروید.
 2. روی
  بایگانی شده بزنید.
 3. گفتگوی فردی یا گروهی را که می‌خواهید از بایگانی بازگردانید، بزنید و نگه دارید.
 4. روی بازگردانی از بایگانی در بالای صفحه بزنید.
تنظیمات جایگزین بایگانی
برای اینکه تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید تا با رسیدن پیام‌های جدید، گفتگوهای بایگانی شده از بایگانی خارج شوند و گفتگوهای
بایگانی شده در بالای فهرست گفتگوها نشان داده نشوند:
 1. در برگهگفتگوها روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات بزنید
 2. گفتگوها را بزنید.
 3. گزینه گفتگوها را بایگانی شده نگه دار را غیرفعال کنید.
منابع مرتبط:
چگونگی بایگانی کردن یا بازگردانی از بایگانی گفتگو یا گروه در: iPhone | وب و دسکتاپ | KaiOS
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر