เกี่ยวกับการอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงของ WhatsApp

Android
iOS
หากคุณติดตั้ง WhatsApp แล้ว คุณสามารถควบคุมสิทธิ์ที่แอปใช้ได้ในการตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงของ iPhone ได้ตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ไปที่การตั้งค่า iPhone > WhatsApp
  2. ภายใต้อนุญาตให้ WhatsApp เข้าถึง ให้เปิดใช้งานสิทธิ์เข้าถึงการอนุญาตแต่ละรายการที่คุณต้องการเปิดใช้งาน คุณยังสามารถเลือกจำกัดสิทธิ์เข้าถึงการอนุญาตแต่ละรายการได้อีกด้วย
สิทธิ์เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอ
หากต้องการใช้รูปภาพและวิดีโอใน WhatsApp คุณจะต้องอนุญาตให้ WhatsApp เข้าถึงรูปภาพ หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนนี้:
  • "WhatsApp ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง ให้แตะการตั้งค่า แล้วเปิดใช้รูปภาพ"
วิธีให้สิทธิ์
คุณสามารถให้สิทธิ์ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ iPhone
  1. ไปที่การตั้งค่า iPhone > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  2. แตะรูปภาพ > WhatsApp
  3. ภายใต้ "การเข้าถึงคลังรูปภาพ" แตะการเข้าถึงแบบจำกัดหรือการเข้าถึงทั้งหมด
หาก WhatsApp กลายเป็นสีเทาหรือไม่ปรากฏในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการจำกัดใดๆ ในการตั้งค่า iPhone > เวลาหน้าจอ ทั้งนี้ คุณอาจต้องสำรองและกู้คืนข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บและใช้ข้อมูล โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่