เกี่ยวกับการอนุญาตของ WhatsApp

Android
iPhone
เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ใน WhatsApp เป็นครั้งแรก WhatsApp จะขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือแอปพลิเคชันใน iPhone ของคุณ การปิดใช้สิทธิ์อาจทำให้ WhatsApp สูญเสียฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง
หากคุณติดตั้ง WhatsApp แล้ว คุณสามารถควบคุมสิทธิ์ที่แอปใช้ได้ในการตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงของ iPhone ได้ตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ในการตั้งค่า iPhone เลื่อนลงแล้วแตะ WhatsApp
  2. ภายใต้อนุญาตให้ WhatsApp เข้าถึง เปิดใช้งานสิทธิ์เข้าถึงการอนุญาตต่างๆ คุณยังสามารถเลือกจำกัดสิทธิ์เข้าถึงการอนุญาตแต่ละรายการได้อีกด้วย
สิทธิ์เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอ
หากต้องการใช้รูปภาพและวิดีโอใน WhatsApp คุณจะต้องอนุญาตให้ WhatsApp เข้าถึงรูปภาพ หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนนี้:
  • "WhatsApp ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง ให้แตะการตั้งค่า แล้วเปิดใช้รูปภาพ"
วิธีให้สิทธิ์
คุณสามารถให้สิทธิ์ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ iPhone
  1. ไปที่การตั้งค่า iPhone
    > ความเป็นส่วนตัว
  2. แตะรูปภาพ > WhatsApp > อ่านและเขียน
จากนั้นเปิด WhatsApp และคุณควรจะสามารถใช้รูปภาพที่มีอยู่ใน iPhone กับ WhatsApp ได้แล้ว
หาก WhatsApp กลายเป็นสีเทาหรือไม่ปรากฏในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการจำกัดใดๆ ในการตั้งค่า iPhone > เวลาหน้าจอ ทั้งนี้ คุณอาจต้องสำรองและกู้คืนข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่