เกี่ยวกับการอนุญาตของ WhatsApp

Android
iPhone
หากต้องการใช้รูปภาพและวิดีโอใน WhatsApp คุณจะต้องอนุญาตให้ WhatsApp เข้าถึงแอพรูปภาพของ iPhone หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนนี้:
อนุญาตการเข้าถึง
คุณสามารถอนุญาตการเข้าถึงได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ iPhone
  1. ไปที่การตั้งค่าของ iPhone
    > ความเป็นส่วนตัว
  2. แตะรูปภาพ > WhatsApp > อ่านและเขียน
จากนั้นเปิด WhatsApp และคุณควรจะสามารถใช้รูปภาพที่มีอยู่ใน iPhone กับ WhatsApp ได้แล้ว
หาก WhatsApp กลายเป็นสีเทาหรือไม่ปรากฏในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการจำกัดใดๆ ในการตั้งค่า iPhone > เวลาหน้าจอ ทั้งนี้ คุณอาจต้องสำรองและกู้คืนข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่