เกี่ยวกับการอนุญาตของ WhatsApp

Android
iPhone
เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ใน WhatsApp ที่กำหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูลหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ Android ของคุณเป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าจอที่ขออนุญาตเพื่อการดำเนินการดังกล่าว การปิดใช้การอนุญาตอาจทำให้ WhatsApp สูญเสียฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง
หากคุณติดตั้ง WhatsApp แล้ว คุณสามารถควบคุมการอนุญาตที่แอปใช้ได้ในการตั้งค่าโทรศัพท์ เปิดการตั้งค่าในโทรศัพท์ จากนั้นแตะแอป & การแจ้งเตือน > WhatsApp > การอนุญาต
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บและใช้ข้อมูล โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่