Povolenia vo WhatsApp

Android
iPhone
Keď vo WhatsApp prvýkrát použijete funkcie, WhatsApp si môže vyžiadať prístup k informáciám alebo aplikáciám vo vašom iPhone. Ak nejaké povolenia vypnete, niektoré funkcie vo WhatsApp nemusia fungovať správne.
Ak ste si už nainštalovali WhatsApp, povolenia aplikácie môžete nastaviť v ponuke nastavení telefónu. Nastavenia prístupu v iPhone môžete skontrolovať pomocou nasledujúcich krokov:
  1. Nastaveniach iPhonu prejdite nadol a klepnite na WhatsApp.
  2. V časti POVOLIŤ APLIKÁCII WHATSAPP PRÍSTUP povoľte prístup k povoleniam. Môžete si tiež zvoliť obmedzenie prístupu k jednotlivým povoleniam.
Povolenia fotiek a videí
Aplikácii WhatsApp musíte povoliť prístup k vašim fotkám, aby mohla používať fotky alebo videá. Ak príslušné povolenie neudelíte, zobrazí sa vám toto upozornenie:
  • Aplikácia WhatsApp nemá prístup k vašim fotkám a videám. Ak ho chcete povoliť, klepnite na Nastavenia a zapnite Fotky.“
Udeliť povolenie
Povolenie môžete udeliť v nastaveniach súkromia vášho iPhonu.
  1. Prejdite do Nastavení iPhonu
    > Súkromie.
  2. Klepnite na Fotky > WhatsApp > Čítanie a zápis.
Otvorte WhatsApp. Teraz by ste už mali mať možnosť v rámci aplikácie WhatsApp používať existujúce fotky v iPhone.
Aplikácia WhatsApp je neaktívna (sivá) alebo sa v nastaveniach súkromia vôbec nezobrazuje
Uistite sa, že nemáte nastavené žiadne obmedzenia v Nastaveniach iPhonu > Čas pred obrazovkou. Ak sú obmedzenia vypnuté, pravdepodobne budete musieť obnoviť pôvodné nastavenia telefónu.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie