Povolenia vo WhatsApp

Android
iPhone
Keď vo WhatsApp prvýkrát použijete funkcie, ktoré vyžadujú prístup k informáciám alebo aplikáciám vo vašom telefóne s Androidom, zobrazí sa obrazovka so žiadosťou o povolenie prístupu. Ak nejaké povolenia vypnete, niektoré funkcie vo WhatsApp nemusia fungovať správne.
Ak ste si už nainštalovali WhatsApp, povolenia aplikácie môžete nastaviť v ponuke nastavení telefónu. Otvorte ponuku Nastavenia telefónu a potom klepnite na Aplikácie a upozornenia > WhatsApp > Povolenia.
Ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie