Povolenia vo WhatsApp

Android
iOS
Keď vo WhatsApp prvýkrát použijete funkcie, WhatsApp si môže vyžiadať prístup k informáciám alebo aplikáciám vo vašom telefóne s Androidom. Ak nejaké povolenia vypnete, niektoré funkcie vo WhatsApp nemusia fungovať správne.
Ak ste si už nainštalovali WhatsApp, povolenia aplikácie môžete nastaviť v ponuke nastavení telefónu. Toto môžete vykonať viacerými spôsobmi v závislosti od modelu telefónu s Androidom:
  • Vo svojom telefóne otvorte Nastavenia a potom klepnite na Aplikácie a oznámenia > WhatsApp > Povolenia.
  • Vo svojom telefóne otvorte Nastavenia a potom klepnite na Aplikácie > Spravovať aplikácie > WhatsApp > Povolenia aplikácie alebo Iné povolenia.
Ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie