מידע על הרשאות WhatsApp

Android
iPhone
כשאתם משתמשים לראשונה במאפיינים ב-WhatsApp הדורשים גישה למידע או לאפליקציות ממכשיר ה-Android, יופיע מסך ובו תתבקשו לתת הרשאה לכך. כיבוי ההרשאות עלול לפגוע בפונקציונליות מסוימת של WhatsApp.
אם כבר התקנתם את WhatsApp, אפשר לשלוט בהרשאות המשמשות את האפליקציה בהגדרות המכשיר. פתחו במכשיר את ההגדרות, ואז הקישו על יישומים > WhatsApp > הרשאות.
כדי ללמוד עוד על האופן שבו אנו אוספים נתונים ומשתמשים בהם, עיינו במדיניות הפרטיות שלנו.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא