Oprávnění aplikace WhatsApp

Android
iPhone
Jakmile poprvé použijete funkce aplikace WhatsApp, může vás vyzvat, abyste jí povolili přístup k informacím nebo aplikacím vašeho telefonu. Pokud oprávnění opět odeberete, aplikace WhatsApp nemusí správně fungovat.
Máte-li aplikaci WhatsApp už nainstalovanou, oprávnění, která WhatsApp používá, můžete upravovat v nastavení svého telefonu. Nastavení oprávnění aplikace můžete v telefonu zkontrolovat takto:
  1. Otevřete Nastavení telefonu, přejděte dolů a klepněte na WhatsApp.
  2. V části POVOLIT APLIKACI WHATSAPP PŘÍSTUP povolte přístup k oprávněním. Přístup můžete také omezit jen u konkrétních oprávnění.
Přístup k fotografiím a videím
Abyste v aplikaci WhatsApp mohli používat své fotografie a videa, musíte jí k fotografiím povolit přístup. Pokud jste přístup k fotkám nepovolili, zobrazí se vám toto upozornění:
  • Aplikace WhatsApp nemá přístup k fotografiím a videím. Chcete-li ho povolit, přejděte do Nastavení a zapněte možnost Fotografie.
Jak povolit přístup
Přístup můžete povolit v nastavení soukromí telefonu.
  1. Otevřete Nastavení
    telefonu > Soukromí.
  2. Klepněte na Fotky > WhatsApp > Čtení a zápis.
Jakmile znovu otevřete WhatsApp, měli byste mít možnost v aplikaci používat své stávající fotografie.
WhatsApp se v nastavení soukromí zobrazuje šedě, nebo se nezobrazuje vůbec
Nastavení telefonu klepněte na Čas u obrazovky a ujistěte se, že nemáte nastavená žádná omezení. Pokud jsou omezení vypnutá, může být zapotřebí telefon zálohovat a následně obnovit.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne