Prečo sa zobrazuje upozornenie na možné riziko?

Web a počítač
Code Verify pridáva ďalšiu úroveň zabezpečenia k šifrovaniu počas celého spojenia pri používaní aplikácie WhatsApp na webe. Ak ste si stiahli webové rozšírenie Code Verify, môže sa vám zobraziť varovné hlásenie: „Stránka sa nedá overiť pre iné rozšírenie prehliadača. Zvážte pozastavenie ostatných rozšírení a skúste to znova.“ Môže sa to stať z týchto dôvodov:
  • Máte nainštalované iné rozšírenie, ktoré nám bráni overiť stránku.
  • Vaše ďalšie aktívne rozšírenia prehliadača môžu čítať alebo upravovať obsah, ktorý sa vám zobrazuje v aplikácii WhatsApp Web. Najlepší spôsob, ako zaistiť bezpečnosť vašich správ v aplikácii WhatsApp Web, je vypnúť všetky rozšírenia, ktoré spôsobujú toto varovanie.
Ako problém vyriešiť:
  • Skúste pozastaviť ostatné rozšírenia a znova prejsť procesom overenia. Po dokončení môžete rozšírenia znova spustiť. Na vymazanie upozornenia môže byť potrebné znova načítať WhatsApp Web.
  • Ak chyba pretrváva, počas používania tejto stránky zakážte všetky rozšírenia, ktorým úplne nedôverujete. Na vymazanie upozornenia môže byť potrebné znova načítať WhatsApp Web.
  • Ak dôverujete všetkým ostatným aktívnym rozšíreniam, nie je potrebná žiadna akcia.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie