Nepoznám účet kontaktu

Keď niektorý z vašich kontaktov zmení svoje telefónne číslo, nezabudnite si jeho staré číslo vymazať zo svojho telefónneho zoznamu. Mobilní operátori totiž telefónne čísla recyklujú. Vy sa tak môžete mylne domnievať, že daný účet WhatsApp stále patrí vášmu priateľovi, zatiaľ čo dané číslo už patrí novému majiteľovi.
Na identifikáciu účtov používa WhatsApp výlučne telefónne čísla a zobrazí mená kontaktov, ktoré sú vo vašom adresári uložené s týmto číslom.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie