วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ

Android
iPhone
KaiOS
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนการอัพเดทสถานะของผู้ติดต่อบางรายเพื่อไม่ให้แสดงอีกต่อไปที่ด้านบนของแท็บสถานะ
การปิดการอัพเดทสถานะของผู้ติดต่อ
  1. เปิด WhatsApp > สถานะ
  2. ปัดการอัพเดทสถานะของผู้ติดต่อไปทางซ้าย
  3. แตะปิดการแจ้งเตือน > ปิดการแจ้งเตือน
การเปิดการแจ้งเตือนการอัพเดทสถานะของผู้ติดต่อ
  1. เปิด WhatsApp > สถานะ
  2. เลื่อนลงไปที่ส่วนการอัพเดทที่ถูกปิดแจ้งเตือน
  3. ปัดการอัพเดทสถานะของผู้ติดต่อไปทางซ้าย
  4. แตะเลิกปิดการแจ้งเตือน > เลิกปิดการแจ้งเตือน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการอัพเดทสถานะของผู้ติดต่อ: Android | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่