วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ

Android
iPhone
KaiOS
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อบางรายเพื่อไม่ให้แสดงอีกต่อไปที่ด้านบนของแท็บสถานะ
การปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ
  1. เปิด WhatsApp > สถานะ
  2. แตะการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อค้างไว้
  3. แตะปิดการแจ้งเตือน
การเปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ
  1. เปิด WhatsApp > สถานะ
  2. เลื่อนลงไปที่ส่วนการอัปเดตที่ถูกปิดการแจ้งเตือน
  3. แตะการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อค้างไว้
  4. แตะเลิกปิดการแจ้งเตือน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนการอัปเดตสถานะของผู้ติดต่อ: iPhone | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่