چگونگی بی‌صدا کردن یا صدادار کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب

اندروید
iPhone
می‌توانید به‌روز رسانی وضعیت یک مخاطب خاص را بی‌صدا کنید تا دیگر در بالای برگه وضعیت نمایان نشود.
بی‌صدا کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب
  1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
  2. به‌روزرسانی وضعیت مخاطب را بزنید و نگه دارید.
  3. بی‌صدا کردن را بزنید.
صدادار کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب
  1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
  2. به پایین بروید تا به بخش ‌به‌روزرسانی‌های بی‌صداشده برسید.
  3. به‌روزرسانی وضعیت مخاطب را بزنید و نگه دارید.
  4. باصدا کردن را بزنید.
منابع مرتبط:
چگونگی بی‌صدا کردن یا صدادار کردن به‌روزرسانی وضعیت مخاطب : iPhone | KaiOS
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر