วิธีจัดการผู้ดูแลกลุ่ม

ผู้ดูแลทุกคนในกลุ่มสามารถตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแลได้ กลุ่มสามารถมีผู้ดูแลได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ ไม่สามารถลบผู้สร้างกลุ่มออกได้และผู้สร้างกลุ่มจะยังคงเป็นผู้ดูแลอยู่ เว้นแต่ว่าจะออกจากกลุ่ม
การตั้งสมาชิกให้เป็นผู้ดูแล
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกสมาชิกที่คุณต้องการตั้งให้เป็นผู้ดูแล
  3. กดตัวเลือก > ตั้งให้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม
การยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
    • หรือเลือกกลุ่มในรายการแชท จากนั้นกดตัวเลือก > ข้อมูลกลุ่ม
  2. เลือกผู้ดูแลที่คุณต้องการยกเลิกจากการเป็นผู้ดูแล
  3. กดตัวเลือก > ยกเลิกการเป็นผู้ดูแล
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่