Jak zarządzać administratorami grup?

Każdy administrator grupy może mianować uczestnika grupy administratorem. Grupa może mieć nieograniczoną liczbę administratorów. Osoba, która utworzyła grupę, nie może być z niej usunięta i do czasu opuszczenia grupy będzie jej administratorem.
Mianowanie uczestnika administratorem
  1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i naciśnij Opcje > Informacje o grupie.
    • Możesz także wybrać grupę z listy czatów. Naciśnij Opcje > Informacje o grupie.
  2. Wybierz uczestnika, którego chcesz mianować administratorem.
  3. Naciśnij Opcje > Mianuj administratorem grupy.
Odwoływanie administratora
  1. Otwórz czat grupowy WhatsApp i naciśnij Opcje > Informacje o grupie.
    • Możesz także wybrać grupę z listy czatów. Naciśnij Opcje > Informacje o grupie.
  2. Wybierz administratora, którego chcesz odwołać.
  3. Naciśnij Opcje > Odwołaj administratora.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie