Dodržiavanie obchodných podmienok služby WhatsApp a komerčných zásad spoločnosti WhatsApp

Preskúmajte našu knižnicu obsahu pomocníka pre Platformu WhatsApp Business na tejto stránke.
Chceme zabezpečiť, aby spoločnosti mohli využívať všetky výhody komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom aplikácie WhatsApp Business, ktorá zahŕňa platformu WhatsApp Business a samotnú aplikáciu WhatsApp Business. Na zaistenie bezpečných konverzácií vysokej kvality je potrebné, aby všetky spoločnosti a poskytovatelia riešení pre spoločnosti porozumeli obchodným podmienkam služby WhatsApp aj komerčným zásadám spoločnosti WhatsApp.
Tieto podmienky a zásady sa vzťahujú na aplikáciu a službu WhatsApp Business. Obchodné podmienky prevažne upravujú primerané používanie produktov WhatsApp Business a stanovujú predpoklady na zabezpečenie spokojnosti zákazníkov s ich kvalitou. Zároveň nám umožňujú určiť, ktoré obchodné modely a odvetvia povolíme na platforme. Komerčné zásady určujú, či spoločnosti môžu predávať svoje produkty a služby prostredníctvom katalógu, chatu, profilu spoločnosti a šablón správ.
Všetkým používateľom aplikácie WhatsApp Business odporúčame, aby si prečítali obchodné podmienky spoločnosti WhatsApp a komerčné zásady služby WhatsApp. Uvedomujeme si však, že aj po ich prečítaní môžu potrebovať dodatočné informácie o niektorých aspektoch uvedených podmienok a zásad, o spôsobe, akým ich presadzujeme alebo o tom, ako ovplyvňujú niektoré typy spoločností.
Dodržiavanie obchodných podmienok a komerčných zásad
Spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty a služby, ktorých predaj je v súlade s komerčnými zásadami zakázaný, môžu aplikáciu WhatsApp Business používať na komunikáciu so zákazníkmi za predpokladu, že sa bude týkať len predpredajnej a popredajnej podpory.
Niekoľko príkladov zakázaných predajných aktivít:
 • propagácia zakázaných produktov alebo služieb na profile spoločnosti,
 • vytváranie a posielanie šablón cez platformu WhatsApp Business o predaji zakázaných produktov alebo služieb,
 • zapájanie sa do predaja alebo transakcie, ktoré sa týkajú zakázaných produktov alebo služieb cez chat v aplikácii WhatsApp, napríklad vybavením objednávky cez chat, prijatím platby za nákup, aktualizáciou objednávky alebo zdieľaním potvrdenia.
Následne uvádzame niekoľko príkladov povolených a nepovolených interakcií medzi zákazníkmi a spoločnosťami, ktoré ponúkajú produkty a služby, ktorých predaj je v súlade s komerčnými zásadami zakázaný.
Povolené interakcie
 • Povedomie: zdieľanie ďalších informácií o produkte alebo službe, alebo odpovedanie na otázky zákazníkov.
 • Povedomie/zvažovanie/starostlivosť: zdieľanie poukážky alebo akciovej ponuky s používateľmi v rámci chatu.
 • Zvažovanie: zdieľanie odkazu na webstránku alebo telefónneho čísla s používateľom, ktorý má záujem o nákup produktu alebo služby.
Nepovolené interakcie
 • Nákup: vyberanie produktov alebo služieb v rámci chatu, o ktorých nákup má používateľ záujem, a zhromažďovanie platobných informácií spoločnosťou cez WhatsApp.
 • Nákup: posielanie potvrdení o predaji zakázaných produktov alebo služieb.
Tieto transakčné limity týkajúce sa predaja cez WhatsApp sa uplatňujú iba na kategórie produktov a služieb, ktorých predaj je zakázaný v súlade s komerčnými zásadami. V aplikácii WhatsApp Business sú povolené produkty alebo služby, ktorých predaj je podľa komerčných zásad povolený. Povolenou položkou sú napríklad tričká, a preto je možné ich nakupovať cez platformu aj aplikáciu WhatsApp Business.
Nadviazanie komunikácie so zákazníkmi
Podľa našich obchodných podmienok sa spoločnosti môžu spojiť cez WhatsApp iba s tými osobami, ktoré:
 • poskytli spoločnosti svoje mobilné telefónne číslo,
 • súhlasili s tým, že ich spoločnosť môže kontaktovať cez WhatsApp.
Obchodná komunikácia so zákazníkmi, ktorá môže byť nejasná, nepravdivá, podvodná, nevyžiadaná alebo nepredvídaná, je porušením našich obchodných podmienok. Spoločnosti okrem toho nemôžu zdieľať ani žiadať od používateľov, aby zdieľali celé čísla vlastných platobných kariet, čísla finančných účtov, čísla osobných preukazov totožnosti ani iné citlivé identifikačné údaje.
Zákazník musí vyjadriť súhlas s chatovaním so spoločnosťou na to, aby spoločnosť mohla po uplynutí 24 hodín odosielať obchodné správy cez platformu WhatsApp Business.
Upozornenie: Ak sa používateľ obráti na spoločnosť s otázkou alebo žiadosťou o ďalšie informácie, nepovažuje sa to za udelenie takéhoto súhlasu. Spoločnosť musí takisto získať súhlas od používateľa na to, aby v budúcnosti dostával proaktívne správy cez WhatsApp. Viac informácií o požiadavkách týkajúcich sa udeľovania súhlasu a súvisiacich osvedčených postupoch nájdete v obchodných podmienkach.
Konkrétne kategórie komerčných zásad
Niektoré kategórie komerčných zásad sú veľmi komplexné. Ďalej v texte uvádzame prehľad o tom, ako sa vyhnúť porušeniam komerčných zásad v súvislosti s niektorými týmito kategóriami.
Lieky na lekársky predpis, narkotiká a iné omamné látky
Spoločnosti, ktorých primárnou obchodnou činnosťou je priamy predaj a transakcie v oblasti predaja liekov, nemajú povolený prístup k aplikácii. Obmedzenie platí pre lieky na lekársky predpis, ako aj pre voľnopredajné lieky bez ohľadu na ich miestny alebo globálny stav schválenia. Lekárne nesmú propagovať či predávať lieky, zdravotnícke pomôcky ani iné druhy tovaru, ktorých predaj je v súlade s komerčnými zásadami zakázaný. Tieto spoločnosti zároveň nesmú používať aplikáciu WhatsApp Business na odosielanie správ týkajúcich sa starostlivosti o zákazníkov, ktoré nesúvisia so správou lekárskych služieb. Lekári alebo iní poskytovatelia lekárskych služieb môžu napríklad zdieľať lekárske predpisy. Nemôžu ich však priamo predávať prostredníctvom platformy WhatsApp.
Lekárne s osobitným klinickým laboratóriom alebo službami starostlivosti o pacientov si však môžu tieto služby zaregistrovať v rámci WhatsApp Business za predpokladu, že spĺňajú tieto požiadavky:
 • Názov účtu v aplikácii WhatsApp Business odkazuje na lekárske služby (napr. klinika, laboratórium, testovanie alebo vakcína).
 • Webstránka spoločnosti jasne uvádza, že spoločnosť vykonáva očkovanie a/alebo lekárske testovanie.
Lekárne, ktoré poskytujú lekárske služby, môžu komunikovať so zákazníkmi rovnakým spôsobom ako ostatní poskytovatelia lekárskych služieb, ako napríklad lekári a nemocnice. Službu môžu využívať aj výrobcovia a poskytovatelia zdravotníckych služieb, ktorí sa nezaoberajú priamym predajom.
Niekoľko príkladov schválených činností v oblasti lekárskych služieb:
 • posielanie personalizovaných informácií o spôsobilosti osoby na očkovanie,
 • plánovanie termínov na testovanie a očkovanie,
 • odpovede týkajúce sa testovania a očkovania,
 • vytvorenie chatbota na odpovedanie na najčastejšie otázky o poskytovaných lekárskych službách vrátane informácií o ochorení COVID-19 a očkovaní,
 • posielanie prieskumov po lekárskej návšteve a nadväzujúcich otázok o stretnutí.
Nebezpečné výživové doplnky
Predaj doplnkov je v súlade s komerčnými zásadami zakázaný, a to prostredníctvom katalógu, obchodov, chatu, profilu spoločnosti a/alebo šablón správ.
Niekoľko príkladov zakázaných doplnkov:
 • anabolické steroidy,
 • chitosan,
 • kostihoj,
 • dehydroepiandrosterón,
 • chvojník (Ephedra),
 • ľudské rastové hormóny,
 • proteínové tyčinky a proteínové prášky,
 • vitamíny.
Digitálne služby
Služby, ako napríklad dobíjanie kreditu mobilných telefónov, balíky káblovej televízie a internetové balíky, sa môžu predávať cez WhatsApp.
Digitálne služby, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na poskytovanie predplateného obsahu, stiahnuteľného obsahu alebo prístupu k digitálnym knižniciam, sa naopak cez WhatsApp predávať nemôžu. V určitých prípadoch môžeme niektorým spoločnostiam povoliť používanie platformy WhatsApp Business v obmedzenom režime na účely obchodnej komunikácie.
Niekoľko príkladov zakázaných digitálnych služieb:
 • odber streamovacích služieb,
 • cloudové úložisko,
 • služby VPN,
 • herná mena,
 • kódy na sťahovanie,
 • elektronické knihy,
 • audioknihy.
Skutočná, virtuálna alebo falošná mena
Skutočné peniaze predstavujú hotovosť alebo ekvivalentné platidlá, ktoré majú skutočnú peňažnú hodnotu.
Niekoľko príkladov zakázanej skutočnej meny:
 • americké doláre,
 • šeky,
 • predplatené debetné karty,
 • darčekové karty.
Virtuálne meny vydávajú súkromné entity a všeobecne nemajú žiadnu skutočnú peňažnú hodnotu mimo špecifických komunít.
Niekoľko príkladov virtuálnej meny:
 • herná mena,
 • kryptomena.
Falošné meny sú falšované meny, falzifikáty alebo finančné nástroje.
Alkohol
Ak sa spoločnosť zameriava predovšetkým na predaj alkoholu (vrátane alkoholických nápojov a súprav na výrobu alkoholu), tieto spoločnosti nesmú používať platformu WhatsApp na predaj takýchto produktov.
Ak však spoločnosť v rámci svojho obchodného modelu predáva alkohol spolu s iným tovarom alebo položkami súvisiacimi s alkoholom (napríklad poháre, chladiace boxy, držiaky na vínové fľaše a knihy alebo DVD o alkohole), môže používať platformu WhatsApp na komunikáciu, ktorá sa netýka predaja. V katalógoch produktov nemôže uvádzať alkoholické výrobky.
Zbrane
Ak je primárnym obchodným modelom a funkciou spoločnosti výroba, predaj alebo používanie zbraní, streliva alebo výbušnín, takáto spoločnosť nemôže používať platformu WhatsApp na predaj týchto produktov.
Niekoľko príkladov zakázaných zbraní:
 • strelné zbrane a ich časti,
 • paintbalové zbrane,
 • vzduchové pištole na BB broky,
 • zábavná pyrotechnika,
 • obranné spreje,
 • tasery,
 • strelnice,
 • výstavy zbraní.
Ak je však predaj zbraní jednou z činností obchodného modelu alebo ak spoločnosť propaguje bezpečnostný výcvik alebo povolenia na legálne držanie zbraní, platformu WhatsApp môže používať na komunikáciu, ktorá nesúvisí s predajom. V katalógoch produktov nemôže uvádzať zbrane, strelivo ani výbušniny.
Za dodržiavanie platných právnych predpisov je zodpovedná spoločnosť. Aktualizovaný zoznam tovarov a služieb, ktoré sa nesmú predávať ani propagovať cez WhatsApp Business, nájdete v komerčných zásadách.
Ak sa na vás zákazník obráti so žiadosťou o nákup tovaru alebo služby z odvetvia, ktoré komerčné zásady zakazujú, požiadajte zákazníka, aby sa s vami v súvislosti s touto požiadavkou spojil cez iný komunikačný kanál.
Pomocné zdroje
Uplatňovanie podmienok platformy WhatsApp Business
Pomohlo vám to?
Áno
Nie