Jak dodržovat Podmínky použití aplikace WhatsApp Business a Zásady obchodování společnosti WhatsApp

Tady můžete prozkoumat knihovnu nápovědy k platformě WhatsApp Business.
Chceme společnostem umožnit využívat všechny výhody komunikace se zákazníky prostřednictvím služeb WhatsApp Business. Ty zahrnují platformu WhatsApp Business a aplikaci WhatsApp Business. Aby bylo možné zajistit kvalitní a bezpečný průběh konverzací, je nutné, aby se všechny společnosti a poskytovatelé firemních řešení seznámili s Podmínkami použití aplikace WhatsApp BusinessZásadami obchodování společnosti WhatsApp.
Podmínky použití i zásady obchodování se týkají služby WhatsApp Business. Podmínky použití aplikace WhatsApp obecně stanovují přijatelné používání produktů WhatsApp Business a nastavují očekávání k zajištění kvalitní zákaznické zkušenosti. Pomáhají nám určit, jakým obchodním modelům a odvětvím umožníme naši platformu používat. Zásady obchodování zase určují, zda mohou společnosti své produkty a služby prodávat v rámci katalogu, profilu společnosti, chatů a šablon zpráv.
Všem uživatelům aplikace WhatsApp Business doporučujeme, aby si Podmínky použití aplikace WhatsApp BusinessZásady obchodování společnosti WhatsApp přečetli. Uvědomujeme si však, že můžete mít další dotazy týkající se konkrétních částí našich zásad, způsobu, jakým zajišťujeme jejich dodržování, nebo dopadu našich zásad na určité typy společností.
Dodržování Podmínek použití aplikace WhatsApp Business a Zásad obchodování
Společnosti prodávající produkty a služby, které jsou v našich Zásadách obchodování zakázané, mohou aplikaci WhatsApp Business stále používat, ale pouze ke komunikaci před samotným prodejem nebo po něm.
Zde naleznete několik příkladů prodejních aktivit, které nejsou povoleny:
 • propagace zakázaných produktů či služeb na profilu společnosti,
 • vytváření a odesílání šablon v rámci platformy WhatsApp Business týkajících se prodeje zakázaných produktů či služeb,
 • prodej či transakce zakázaných produktů či služeb v chatech aplikace WhatsApp (například dokončení objednávky, přijetí finančních prostředků za účelem prodeje, aktualizace objednávky nebo sdílení účtenky).
Dále uvádíme několik příkladů povolených a nepovolených interakcí mezi zákazníky a společnostmi, které prodávají produkty či služby, které jsou v Zásadách obchodování zakázány.
Povolené interakce
 • Poskytování informací: Sdělování dalších informací o produktech či službách nebo odpovídání na dotazy zákazníků.
 • Poskytování informací / udržování styku / péče o zákazníky: Sdílení kupónu nebo propagace v chatech s uživateli.
 • Péče o zákazníky: Sdílení odkazu na webovou stránku nebo telefonního čísla s uživatelem, který má zájem zakoupit produkt či službu.
Nepovolené interakce
 • Prodej: Uživatel si v rámci chatu v aplikaci WhatsApp vybere produkt či službu, které chce zakoupit, a společnost v rámci tohoto chatu domluví podrobnosti týkající se platby.
 • Prodej: Odesílání upozornění týkajícího se účtenky po prodeji zakázaného produktu či služby.
Tato omezení týkající se transakcí v rámci prodeje produktů či služeb v aplikaci WhatsApp platí pouze pro kategorie, které jsou v Zásadách obchodování zakázány. Všechny produkty či služby, které je podle Zásad obchodování povoleno prodávat, jsou v aplikaci WhatsApp Business povoleny. Například prodej triček omezen není. Je tedy možné je prodávat jak pomocí platformy WhatsApp Business, tak i aplikace WhatsApp Business.
Navázání kontaktu se zákazníky
Podle Podmínek použití aplikace WhatsApp Business mohou společnosti zákazníky v aplikaci WhatsApp kontaktovat pouze v případě, že daná osoba:
 • společnosti poskytla své telefonní číslo,
 • souhlasila, že ji společnost může prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktovat.
Matoucí, klamavé, podvodné, zavádějící, obtěžující nebo neočekávané zprávy od společností porušují Podmínky použití aplikace WhatsApp Business. Společnosti po uživatelích také nesmí vyžadovat, ani následně sdílet, celé číslo platební karty, bankovního účtu, dokladu totožnosti ani žádné další identifikátory s citlivými údaji.
Aby mohla společnost zákazníkovi z vlastní iniciativy odeslat zprávu po vypršení 24hodinové lhůty platné v rámci platformy WhatsApp Business, zákazník musí nejprve sám dát souhlas k tomu, aby s ním daná společnost chat zahájila.
Upozornění: Obrátí-li se uživatel na společnost s dotazem nebo žádostí o další informace, není to považováno za souhlas. Aby bylo možné uživateli v budoucnu zasílat zprávy z iniciativy společnosti, společnost k tomu musí získat jeho souhlas. Více informací o požadavcích na souhlas a nejlepších postupech naleznete v Podmínkách použití aplikace WhatsApp Business.
Orientace v konkrétních kategoriích zásad obchodování
Některé kategorie zásad obchodování jsou složitější než ostatní. Následující přehled vám pomůže vyvarovat se porušení zásad obchodování v rámci některých těchto kategorií.
Léčiva a omamné látky (na předpis, rekreační a jiné)
Společnosti, jejichž primárním cílem je přímo prodávat léčivé přípravky nebo se v rámci takového prodeje jinak angažovat, nejsou povoleny. Omezení platí pro léky na předpis i volně prodejné léky bez ohledu na to, zda jsou v dané zemi nebo celosvětově schváleny. Lékárny nesmí propagovat ani prodávat lékařské přípravky, zdravotnické prostředky ani další zboží, které je v rámci Zásad obchodování zakázáno. Tyto společnosti také nesmí aplikaci WhatsApp Business používat k zasílání zpráv péče o zákazníky, které nejsou spjaty s poskytováním zdravotnických služeb. Například lékaři či další poskytovatelé zdravotnických služeb mohou se zákazníky sdílet předpis. Předepsaná léčiva ale není povoleno v rámci platformy WhatsApp přímo prodávat.
Lékárny, které mají vlastní klinickou laboratoř nebo centrum služeb péče o pacienty, mohou tyto služby v aplikaci WhatsApp Business zaregistrovat, pokud dodrží následující požadavky:
 • název jejich účtu v aplikaci WhatsApp Business obsahuje název zdravotnického zařízení (například „klinika“, „laboratoř“, „testovací středisko“ nebo „očkovací středisko“),
 • webové stránky společnosti jasně sdělují, že provádí očkování a/nebo lékařské testování.
Lékárny, které poskytují zdravotnické služby, budou moct se zákazníky komunikovat stejným způsobem, jako ostatní poskytovatelé zdravotnických služeb (například obvodní lékaři či nemocnice). Výrobci a poskytovatelé zdravotnických služeb, kteří se nezapojují do přímého prodeje, mohou služby také využívat.
Příklady schválených zdravotnických služeb zahrnují následující:
 • odesílání individuálně přizpůsobených aktuálních informací týkajících se způsobilosti konkrétní osoby k očkování,
 • plánování schůzek v rámci testování a očkování,
 • odpovědi na dotazy týkající se testování a očkování,
 • chatbot, který odpovídá na často kladené dotazy týkající se zdravotnických služeb včetně informací o onemocnění COVID-19 a očkování,
 • odesílání dotazníků po návštěvě a informací ohledně smluveného termínu.
Nebezpečné a nepoživatelné doplňky stravy
Doplňky stravy jsou v rámci Zásad obchodování zakázány a není povoleno je prodávat v rámci katalogů, obchodů, profilu společnosti, chatů ani šablon zpráv.
Níže uvádíme několik příkladů zakázaných doplňků stravy:
 • anabolické steroidy,
 • chitosan,
 • kostival,
 • dehydroepiandrosteron,
 • efedrin,
 • lidské růstové hormony,
 • proteinové tyčinky a proteinový prášek,
 • vitaminy.
Digitální služby
V aplikaci WhatsApp je povoleno prodávat služby, jako dobíjení předplacených mobilních karet, balíčky kanálů kabelové televize a balíčky internetových služeb.
Prodej digitálních služeb, jejichž obchodní model je založen na předplatném, obsahu ke stažení nebo přístupu k digitální knihovně obsahu, v aplikaci WhatsApp povolen není. V určitých případech můžeme některým takovým společnostem umožnit platformu WhatsApp Business v omezeném rozsahu používat, a to za účelem obchodní komunikace.
Příklady zakázaných digitálních služeb zahrnují následující:
 • předplatné streamovacích služeb,
 • cloudová úložiště,
 • služby VPN,
 • herní měny,
 • kódy pro stažení,
 • elektronické knihy,
 • audioknihy.
Skutečné, virtuální nebo falešné měny
Skutečné měny jsou takové, které představují hotovost či ekvivalent hotovosti a mají peněžní hodnotu v reálném světě.
Níže uvádíme několik příkladů zakázaných skutečných měn:
 • americké dolary (USD),
 • šeky,
 • předplacené debetní karty,
 • dárkové poukazy.
Virtuální měny jsou vydávány soukromými subjekty a mimo specifické komunity většinou nemají peněžní hodnotu v reálném světě.
Níže uvádíme několik příkladů virtuálních měn:
 • herní měny,
 • kryptoměny.
Falešné měny jsou padělané či zfalšované měny či finanční prostředky.
Alkohol
Je-li primární obchodní model společnosti založen na prodeji alkoholu (včetně alkoholických nápojů a sad pro výrobu alkoholu), nesmí pro prodej těchto produktů používat platformu WhatsApp.
Pokud ale společnost v rámci svého obchodního modelu prodává alkohol společně s dalším zbožím nebo položkami, které se alkoholu týkají (například sklenicemi, chladicími zařízeními, držáky lahví a knihami či nosiči DVD týkajícími se alkoholu), může platformu WhatsApp používat pro komunikaci, která se netýká prodeje. Alkohol nesmí přidávat do katalogů produktů.
Zbraně
Pokud je primární obchodní model společnosti založen na výrobě, prodeji či používání zbraní, munice či výbušnin, nesmí pro prodej těchto produktů používat platformu WhatsApp.
Níže uvádíme několik příkladů zakázaných produktů a služeb spadajících do kategorie zbraní:
 • palné zbraně a jejich součásti,
 • paintballové zbraně,
 • vzduchové pistole,
 • zábavní pyrotechnika,
 • pepřové spreje,
 • elektrické paralyzéry,
 • střelnice,
 • výstavy zbraní.
Pokud je ale prodej zbraní pouze jednou ze součástí obchodního modelu společnosti nebo pokud daná společnost propaguje školení bezpečné manipulace či získávání licencí na legální zbraně, může platformu WhatsApp používat ke komunikaci, která se netýká prodeje. Zbraně, munici ani výbušniny nesmí přidávat do katalogů produktů.
Je odpovědností dané společnosti, aby dodržovala místní zákony. Aktuální seznam zboží a služeb, které není povoleno v aplikaci WhatsApp Business prodávat a propagovat, naleznete v našich Zásadách obchodování.
Zahájí-li s vámi zákazník konverzaci týkající se nákupu zboží či služby, které jsou pro dané odvětví v rámci Zásad obchodování zakázány, požádejte ho, aby se s vámi spojil pomocí jiného komunikačního kanálu.
Další informace
Uplatňování zásad platformy WhatsApp Business
Bylo to užitečné?
Ano
Ne