શૉપિંગ બટન વાપરવા વિશે

શૉપિંગ બટન (
અથવા
) તમને સીધા જ તમારી ચેટ સ્ક્રીન પરથી બિઝનેસ કેટલોગમાં પ્રવેશની સુવિધા આપે છે, જે WhatsAppનો ઉપયોગ કરતી વખતે કોઈ બિઝનેસની પ્રોડક્ટ અને સેવાઓ વિશે જાણવાનું સરળ બનાવે છે. તમે હજી પણ તેમની બિઝનેસ પ્રોફાઇલ પર જઈને તેમના બિઝનેસ કેટલોગમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો.
નોંધ:
  • આ સુવિધા અત્યારે ફક્ત એવા બિઝનેસ માટે જ ઉપલબ્ધ છે જે WhatsApp Business ઍપ વાપરે છે.
  • આ સુવિધા વાપરવા માટે બિઝનેસ પાસે કેટલોગ હોવો જરૂરી છે.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં