วิธีสร้างและจัดการแค็ตตาล็อก

เว็บและเดสก์ท็อป
Android
iPhone
แค็ตตาล็อกที่ได้รับการอัปเดตช่วยให้ลูกค้าโต้ตอบกับธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังช่วยแสดงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อีกด้วย
วิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการลงในแค็ตตาล็อก
 1. เปิดแอป WhatsApp Business > การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ > แค็ตตาล็อก
  • หากกำลังสร้างแค็ตตาล็อกใหม่ ให้แตะเพิ่มรายการใหม่
 2. แตะไอคอนบวกสีฟ้าหรือเพิ่มรายการใหม่ จากนั้นแตะเพิ่มรูปภาพ
 3. แตะเลือกรูปภาพเพื่ออัปโหลดรูปจากแอปรูปภาพ หรือถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพใหม่ คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 10 รูป
 4. ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณยังสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมที่ระบุหรือไม่ก็ได้ เช่น ราคา คำอธิบาย ลิงก์เว็บไซต์ และรหัสผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อัปโหลด
 5. แตะบันทึก
หมายเหตุ: การเพิ่มราคาในแค็ตตาล็อกพร้อมให้ใช้งานในบางประเทศเท่านั้น
วิธีควบคุมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่พร้อมให้คุณใช้งาน
วิธีซ่อนรายการแค็ตตาล็อก
 1. เปิดแอป WhatsApp Business > การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ > แค็ตตาล็อก
 2. แตะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการซ่อน > เพิ่มเติม
  > แก้ไข
 3. เปิดใช้งานซ่อนรายการนี้
 4. แตะบันทึก
หรือปัดไปทางซ้ายบนรายการในตัวจัดการแค็ตตาล็อกของคุณ จากนั้นแตะซ่อน > ซ่อน
รายการที่ซ่อนจะยังคงปรากฏในตัวจัดการแค็ตตาล็อกโดยมี
อยู่เหนือรูปภาพรายการ หากคุณเปิดหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นข้อความระบุว่าคุณได้ซ่อนรายการนี้ไว้
วิธีเลิกซ่อนรายการแค็ตตาล็อก
 1. เปิดแอป WhatsApp Business > การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ > แค็ตตาล็อก
 2. แตะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซ่อนอยู่ซึ่งคุณต้องการเลิกซ่อน > เพิ่มเติม
  > แก้ไข
 3. ปิดใช้งานซ่อนรายการนี้
 4. แตะบันทึก
หรือปัดไปทางซ้ายบนรายการในตัวจัดการแค็ตตาล็อกของคุณ จากนั้นแตะเลิกซ่อน > เลิกซ่อน
วิธีลบผลิตภัณฑ์หรือบริการออกจากแค็ตตาล็อก
 1. เปิดแอป WhatsApp Business > การตั้งค่า > เครื่องมือธุรกิจ > แค็ตตาล็อก
 2. ปัดไปทางซ้ายบนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการลบ จากนั้นแตะลบ > ลบ
หรือเลือกรูปภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการลบ จากนั้นแตะแก้ไข > ลบ > ลบ
หมายเหตุ:
 • ทุกรูปที่อัปโหลดไปยังแค็ตตาล็อกจะต้องได้รับการตรวจสอบ การตรวจสอบช่วยยืนยันว่ารูปภาพ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเป็นไปตามนโยบายการค้าของ WhatsApp
 • หากมีการเชื่อมโยงบัญชี WhatsApp Business ของคุณกับร้านค้าบน Facebook และคุณเปิดใช้งาน WhatsApp เป็นช่องทางการขาย แค็ตตาล็อกบน WhatsApp จะถูกแทนที่ด้วยร้านค้าบน Facebook ของคุณตามค่าเริ่มต้น การดำเนินการนี้จะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงแค็ตตาล็อกบน WhatsApp แต่คุณและลูกค้าจะไม่เห็นแค็ตตาล็อกดังกล่าว คุณสามารถเปลี่ยนกลับไปใช้แค็ตตาล็อกบน WhatsApp ได้ทุกเมื่อโดยปิดใช้งานหรือซ่อน WhatsApp เป็นช่องทางการขาย เรียนรู้วิธีจัดการช่องทางการขายในตัวจัดการการค้าในบทความนี้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่