Vysvetlenie štítka súkromia aplikácie WhatsApp v obchode Apple App Store

Spoločnosť Apple nedávno nariadila, aby všetky aplikácie distribuované cez jej App Store uvádzali podrobnosti, ktoré informujú používateľov o možnom používaní ich dát. Sme na strane transparentnosti, preto už teraz poskytujeme používateľom spôsob, ako si stiahnuť informácie súvisiace s ich účtom. Vynakladáme veľa úsilia, aby služba WhatsApp chránila súkromie našich používateľov, a informujeme ich o tom na začiatku každej konverzácie.
V roku 2016 sme v rámci celej aplikácie nasadili šifrovanie počas celého spojenia. Znamená to, že hovory, správy, fotografie, videá a hlasové poznámky priateľom a rodine sa zdieľajú len so zamýšľaným príjemcom. Nik iný (vrátane nás) k nim nemá prístup. Šifrovanie počas celého spojenia znamená, že sa správy po doručení neukladajú na naše servery, a v rámci štandardného poskytovania svojich služieb neuchovávame záznamy o ľuďoch, ktorým ste poslali správu.
Musíme však zbierať niektoré informácie, aby sme mohli poskytovať spoľahlivú službu na globálnu komunikáciu. Zo zásady zhromažďujeme len naozaj nevyhnutné kategórie dát. A aj pre tento obmedzený počet druhov dát, ktoré zhromažďujeme, sme prijali prísne opatrenia na zamedzenie prístupu k nim. Môžete nám napríklad udeliť prístup k svojim kontaktom a pomôcť nám tak doručovať vami odoslané správy. Zoznam kontaktov však s nikým nezdieľame (vrátane Facebooku na jeho vlastné použitie). Podrobnejšie vysvetlenia nájdete v našom Centre pomoci, zásadách ochrany osobných údajovpodmienkach používania.
Nižšie nájdete vysvetlenie štítka aplikácie WhatsApp, ktorý sa zobrazuje v obchode Apple App Store, ako aj ďalšie informácie o používaní dát, ktoré nie sú chránené šifrovaním počas celého spojenia. Je dôležité zdôrazniť, že viaceré body uvedené nižšie sa vzťahujú len na voliteľné funkcie, ktoré vôbec nemusíte používať. Nie všetky položky, ktoré uvádzame nižšie, zhromažďujeme automaticky. Mnohé z týchto voliteľných funkcií, ako sú nakupovanie a platby, ponúka len WhatsApp. Neposkytujú ich žiadni iní poskytovatelia služieb posielania správ so šifrovaním počas celého spojenia.
  • Kontaktné informácie: Keď sa zaregistrujete v službe WhatsApp, získame vaše telefónne číslo, pomocou ktorého doručujeme správy do vášho zariadenia. Ak chcete zapnúť dvojfázové overenie, môžete so službou zdieľať e-mailovú adresu. Nie je to však povinné. Tiež môžete e-mailom požiadať službu WhatsApp o podporu.
  • Identifikátory: Vaše telefónne číslo používame ako váš identifikátor používateľa v službe WhatsApp a poznáme aj IP adresu, z ktorej sa váš telefón pripája k službe WhatsApp.
  • Približná poloha: Nikdy nevidíme vašu presnú polohu, poznáme však vašu IP adresu a na základe vášho telefónneho čísla vieme zistiť kód krajiny.
  • Kontakty: Chceme, aby ste mohli priateľom a rodine posielať správy jednoduchšie. Preto vás po registrácii v službe WhatsApp požiadame o prístup k vašim telefónnym číslam, aby sme videli, ktoré z týchto čísel sú v našom systéme overené. Ak nám ich sprístupníte, aplikácia zobrazí vami vybrané mená z vášho adresára. Žiadne z týchto informácií nezdieľame s Facebookom. Viac informácií nájdete na tejto stránke.
  • Dáta o používaní: Na to, aby sme mohli poskytovať spoľahlivú globálnu službu, musíme vedieť, či všetky funkcie fungujú tak, ako majú (aj keď testujeme spôsob, ktorým by sme to dosiahli s maskovanými dátami). S cieľom zabrániť zneužívaniu našej služby vždy zakročíme proti účtom, z ktorých sa posielajú hromadné alebo automatické správy. Je to obzvlášť dôležité v období volieb, kedy sa určité skupiny môžu pokúšať posielať správy vo veľkom množstve. Tiež sponzorujeme marketingové kampane, a to vrátane oslovovania ľudí, ktorí aktuálne WhatsApp nepoužívajú, prostredníctvom reklamnej siete spoločnosti Apple. Taktiež v rámci aplikácie informujeme používateľov o jej nových funkciách a aktualizáciách.
  • Diagnostika: Ak pri používaní aplikácie WhatsApp narazíte na problém, dostaneme záznam o zlyhaní, aby sme mohli opraviť chyby a zlepšiť službu.
Ďalšie možnosti, ktoré poskytujeme:
  • Finančné informácie: V krajinách, kde môžete posielať platby cez aplikáciu WhatsApp, sú na dokončenie transakcie potrebné údaje o vašej platobnej karte alebo banke.
  • Nákupy: Ak sa v aplikácii WhatsApp rozhodnete použiť Obchody na Facebooku, dokážeme porozumieť vášmu nakupovaniu, napríklad tomu, aké produkty si prezeráte a nakupujete, a zdieľať tieto informácie s Facebookom, keďže Obchody sú jeho produktom. Takže to, aké produkty si v Obchodoch prezeráte a kupujete, môže ovplyvniť to, čo vidíte v Obchodoch a iných produktoch Facebooku. Pred použitím Facebookových obchodov v aplikácii WhatsApp vás o tom informujeme a žiadame váš súhlas.
  • Obsah používateľa: Dostaneme informácie o vás, ako aj vašu profilovú fotku, meno a profilovú fotku v skupine a popisy skupín. Tieto informácie sú základom našej prevencie zneužívania, ktorá zahŕňa vylúčenie účtov, ktoré zdieľajú obrazový obsah znázorňujúci vykorisťovanie detí. Okrem toho platí, že ak sa rozhodnete nahlásiť problém službe WhatsApp, dostaneme informácie, ktoré ste sa rozhodli nám poslať.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie