วิธีออกจากกลุ่มและลบกลุ่ม

คุณสามารถลบกลุ่มสำหรับสมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้หากคุณเป็นผู้ดูแลกลุ่ม ก่อนที่คุณจะสามารถลบกลุ่มได้ คุณต้องลบสมาชิกกลุ่มทั้งหมด จากนั้นให้ออกจากกลุ่ม
เมื่อคุณลบกลุ่ม คุณจะไม่เห็นกลุ่มในรายการแชทอีกต่อไป และประวัติการแชทจะถูกลบออกจากโทรศัพท์ของคุณ สมาชิกคนอื่นจะยังคงเห็นกลุ่มในรายการแชทของตน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีใครสามารถส่งข้อความได้
การลบสมาชิกกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม หรือแตะกลุ่มค้างไว้ในแท็บแชท
  2. แตะที่ชื่อสมาชิก > ลบ {สมาชิก} > ตกลง
การออกจากกลุ่ม
หลังจากลบสมาชิกกลุ่มทั้งหมดแล้ว คุณจะต้องออกจากกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม หรือแตะกลุ่มค้างไว้ในแท็บแชท
  2. แตะออกจากกลุ่ม > ออก
การลบกลุ่ม
หลังออกจากกลุ่มแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะลบกลุ่มได้
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม