วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
คุณสามารถซ่อนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มจากรายการแชทเพื่อจัดระเบียบการสนทนาให้ดียิ่งขึ้น
วิธีจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม
 1. วางเมาส์เหนือแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการจัดเก็บ จากนั้นคลิกเมนู
  menu
 2. คลิกจัดเก็บแชท
วิธีดูแชทหรือกลุ่มที่จัดเก็บ
ที่ด้านบนสุดของแชท ให้คลิกโฟลเดอร์จัดเก็บ
วิธีเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม
 1. ป้อนชื่อผู้ติดต่อหรือหัวข้อกลุ่มในแถบค้นหา
  • หรือคลิกโฟลเดอร์จัดเก็บที่ด้านบนรายการแชท
 2. วางเมาส์เหนือแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการเลิกจัดเก็บ แล้วคลิก
  menu
  > เลิกจัดเก็บแชท
หมายเหตุ:
 • การจัดเก็บแชทจะไม่ลบแชทหรือสำรองข้อมูลแชท
 • แชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่จัดเก็บจะคงอยู่ในสถานะจัดเก็บเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่จากแชทดังกล่าว
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับแชทที่จัดเก็บไว้ เว้นแต่จะมีการกล่าวถึงหรือตอบกลับถึงคุณ
 • ตัวเลขถัดจากโฟลเดอร์จัดเก็บจะระบุจำนวนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มซึ่งมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
 • สัญลักษณ์ @ จะแสดงเมื่อมีคนตอบกลับหรือกล่าวถึงคุณในแชทกลุ่มที่จัดเก็บ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่