วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
ฟีเจอร์ “จัดเก็บแชท” ช่วยให้คุณซ่อนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มจากรายการแชทเพื่อจัดระเบียบการสนทนาให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถดูแชทที่จัดเก็บได้โดยไปที่ด้านล่างของรายการแชท
หมายเหตุ:
  • การจัดเก็บแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มจะไม่ลบแชทหรือกลุ่ม
  • การจัดเก็บแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มทั้งหมดภายในครั้งเดียวยังไม่รองรับบน KaiOS
  • แชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่จัดเก็บจะถูกเลิกจัดเก็บเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่จากแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มนั้น
การจัดเก็บแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  1. ในรายการแชท ให้เลือกแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการจัดเก็บ
  2. กดตัวเลือก > จัดเก็บ > ตกลง
การเลิกจัดเก็บแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  1. ไปที่ด้านล่างของรายการแชทโดยกดปุ่มด้านล่าง > แชทที่จัดเก็บ
  2. เลือกแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการเลิกจัดเก็บ
  3. กดตัวเลือก > เลิกจัดเก็บ > ตกลง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม: Android | iPhone | Web และ Desktop
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่