วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
ฟีเจอร์ “จัดเก็บแชท” ช่วยให้คุณซ่อนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มจากรายการแชทเพื่อจัดระเบียบการสนทนาให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
 • การจัดเก็บแชทจะไม่ลบแชทหรือสำรองข้อมูลแชทไปยัง iCloud
 • แชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่จัดเก็บจะได้รับการจัดเก็บต่อไปเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่จากแชทดังกล่าว
 • คุณสามารถดูจำนวนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่มีข้อความใหม่โดยเลื่อนไปที่ด้านบนของหน้าจอแชท
การจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม
 1. ในแท็บแชท ให้ปัดแชทหรือกลุ่มที่ต้องการจัดเก็บไปทางซ้าย
 2. แตะจัดเก็บ
คุณสามารถจัดเก็บแชททั้งหมดได้ในครั้งเดียวโดยไปที่การตั้งค่า WhatsApp > แชท > จัดเก็บแชททั้งหมด
การดูแชทหรือกลุ่มที่จัดเก็บ
 1. เลื่อนไปที่ด้านบนของแท็บแชท
 2. แตะแชทที่จัดเก็บ
การเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม
 1. จากหน้าจอแชทที่จัดเก็บ ให้ปัดแชทหรือกลุ่มที่ต้องการเลิกจัดเก็บไปทางซ้าย
 2. แตะเลิกจัดเก็บ
คุณสามารถเลิกจัดเก็บแชทได้ด้วยตนเองโดยค้นหาชื่อผู้ติดต่อหรือข้อความจากผู้ติดต่อรายนั้น:
 1. ในแท็บแชท แตะที่แถบค้นหา
 2. ป้อนชื่อของแชทหรือเนื้อหาจากแชทที่ต้องการเลิกจัดเก็บ
 3. ปัดแชทที่ต้องการเลิกจัดเก็บไปทางซ้าย
 4. แตะเลิกจัดเก็บ
การตั้งค่าการจัดเก็บแบบอื่น
วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้เลิกจัดเก็บแชทเมื่อได้รับข้อความใหม่:
 1. เปิดการตั้งค่า WhatsApp
 2. แตะแชท
 3. ปิดใช้งานจัดเก็บแชทต่อไป
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม: Android | Web และ Desktop | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่