วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
ฟีเจอร์ “จัดเก็บแชท” ช่วยให้คุณซ่อนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มจากรายการแชทเพื่อจัดระเบียบการสนทนาให้ดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ:
 • การจัดเก็บแชทจะไม่ลบแชทหรือสำรองข้อมูลแชทไปยังการ์ด SD
 • แชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่จัดเก็บจะได้รับการจัดเก็บต่อไปเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่จากแชทดังกล่าว
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับแชทที่จัดเก็บไว้ เว้นแต่จะมีการกล่าวถึงหรือตอบกลับถึงคุณ
การจัดเก็บแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. ในแท็บแชท ให้แตะแชทที่ต้องการซ่อนค้างไว้
 2. แตะ
  โฟลเดอร์จัดเก็บที่ด้านบนของหน้าจอ
การจัดเก็บแชททั้งหมด
 1. ในแท็บแชท ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะแชท > ประวัติการแชท > จัดเก็บแชททั้งหมด
การดูแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่จัดเก็บ
 1. เลื่อนลงไปที่ด้านบนของหน้าจอแชท
 2. แตะ
  โฟลเดอร์จัดเก็บ
ตัวเลขถัดจาก
โฟลเดอร์จัดเก็บจะระบุจำนวนแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่จัดเก็บซึ่งมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
การเลิกจัดเก็บแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 1. เลื่อนลงไปที่ด้านบนของหน้าจอแชท
 2. แตะ
  โฟลเดอร์จัดเก็บ
 3. แตะแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่ต้องการเลิกจัดเก็บค้างไว้
 4. แตะเลิกจัดเก็บที่ด้านบนของหน้าจอ
การตั้งค่าการจัดเก็บแบบอื่น
วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้เลิกจัดเก็บแชทในโฟลเดอร์จัดเก็บเมื่อได้รับข้อความใหม่ และนำ
โฟลเดอร์จัดเก็บออกจากการแสดงที่ด้านบนสุดของรายการแชทของคุณ:
 1. ในแท็บแชท ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะแชท
 3. ปิดใช้งานจัดเก็บแชทต่อไป
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีจัดเก็บหรือเลิกจัดเก็บแชทหรือกลุ่ม: iPhone | Web และ Desktop | KaiOS
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่