Archivácia alebo zrušenie archivácie individuálneho alebo skupinového chatu

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Funkcia archivácie chatu vám umožňuje skryť individuálny alebo skupinový chat zo zoznamu chatov, aby ste si mohli lepšie zorganizovať konverzácie.
Poznámka:
 • Archiváciou chat neodstránite a ani ho nezálohujete na SD kartu.
 • Archivované individuálne alebo skupinové chaty zostanú archivované, keď dostanete v danom individuálnom alebo skupinovom chate novú správu.
 • Nebudete dostávať upozornenia na archivované chaty, ak nebudú obsahovať zmienku o vás alebo odpoveď na vašu správu.
Archivácia individuálneho alebo skupinového chatu
 1. Na karte Chaty podržte prst na chate, ktorý chcete skryť.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na ikonu
  .
Archivácia všetkých chatov
 1. Na karte Chaty klepnite na
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Chaty > História chatov > Archivovať všetky chaty > OK.
Zobrazenie archivovaných individuálnych alebo skupinových chatov
 1. Posuňte sa navrch obrazovky Chaty.
 2. Klepnite na ikonu
  Archivované.
Číslo vedľa položky
Archivované uvádza počet archivovaných individuálnych alebo skupinových chatov s neprečítanými správami.
Zrušenie archivácie individuálneho alebo skupinového chatu
 1. Posuňte sa navrch obrazovky Chaty.
 2. Klepnite na ikonu
  Archivované.
 3. Podržte prst na individuálnom alebo skupinovom chate, pre ktorý chcete zrušiť archiváciu.
 4. V hornej časti obrazovky klepnite na ikonu zrušenia archivácie.
Alternatívne nastavenia archivácie
Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia tak, aby sa zrušila archivácia archivovaných chatov pri prijatí nových správ a odstránila ikona
Archivované navrchu vášho zoznamu chatov:
 1. Na karte Chaty klepnite na
  > Nastavenia.
 2. Klepnite na Chaty.
 3. Vypnite možnosť Ponechať chaty v archíve.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie