Archivácia alebo zrušenie archivácie individuálneho alebo skupinového chatu

Android
iPhone
Web a počítač
Windows
Funkcia archivácie chatu vám umožňuje skryť individuálny alebo skupinový chat zo zoznamu chatov, aby ste si mohli lepšie zorganizovať konverzácie.
Poznámka:
 • Archiváciou chat neodstránite a ani ho nezálohujete na SD kartu.
 • Archivované individuálne alebo skupinové chaty zostanú archivované, keď dostanete v danom individuálnom alebo skupinovom chate novú správu.
 • Nebudete dostávať upozornenia na archivované chaty, ak nebudú obsahovať zmienku o vás alebo odpoveď na vašu správu.
Archivácia individuálneho alebo skupinového chatu
 1. Na karte CHATY podržte prst na chate, ktorý chcete skryť.
 2. Klepnite na položku
  Archivované navrchu obrazovky.
Archivácia všetkých chatov
 1. Na karte CHATY klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Chaty > História chatu > Archivovať všetky chaty.
Zobrazenie archivovaných individuálnych alebo skupinových chatov
 1. Posuňte sa navrch obrazovky CHATY.
 2. Klepnite na položku
  Archivované.
Číslo vedľa položky
Archivované uvádza počet archivovaných individuálnych alebo skupinových chatov s neprečítanými správami.
Zrušenie archivácie individuálneho alebo skupinového chatu
 1. Posuňte sa navrch obrazovky CHATY.
 2. Klepnite na položku
  Archivované.
 3. Podržte prst na individuálnom alebo skupinovom chate, pre ktorý chcete zrušiť archiváciu.
 4. Klepnite na položku Zrušiť archiváciu navrchu časti obrazovky.
Alternatívne nastavenia archivácie
Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia tak, aby sa zrušila archivácia archivovaných chatov pri prijatí nových správ a odstránila položka
Archivované navrchu vášho zoznamu chatov:
 1. Na karte CHATY klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  a potom na Nastavenia
 2. Klepnite na položku Chaty.
 3. Vypnite možnosť Ponechať chaty v archíve.
Pomocné zdroje:
Archivácia alebo zrušenie archivácie individuálneho alebo skupinového chatu: iPhone | Web a počítač | KaiOS
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie