Cara mengarkib atau mengenyaharkib sembang atau grup

Android
iPhone
KaiOS
Web dan Komputer meja
Windows
Ciri arkib sembang membolehkan anda menyembunyikan sembang individu atau grup daripada senarai sembang anda untuk mengatur perbualan anda dengan lebih baik. Anda boleh melihat sembang yang diarkibkan dengan menavigasi ke bawah senarai Sembang.
Nota:
  • Mengarkibkan sembang individu atau grup tidak akan memadamkan sembang atau grup tersebut.
  • Mengarkibkan semua sembang individu atau grup sekali gus tidak disokong pada KaiOS.
  • Sembang individu atau grup yang diarkibkan akan dinyaharkib apabila anda menerima mesej baharu daripada sembang individu atau grup tersebut.
Mengarkib sembang individu atau grup
  1. Dalam senarai Sembang anda, pilih sembang individu atau grup yang ingin anda arkibkan.
  2. Tekan Pilihan > Arkibkan > OK.
Menyaharkib sembang individu atau grup
  1. Navigasi ke bahagian bawah senarai Sembang dengan menekan butang bawah > Arkibkan sembang.
  2. Pilih sembang individu atau grup yang ingin anda nyaharkibkan.
  3. Tekan Pilihan > Nyaharkibkan > OK.
Sumber berkaitan:
Cara mengarkib atau menyaharkib sembang atau grup: Android | iPhone | Web dan Desktop
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak