કોઈ ચેટ કે ગ્રૂપને કેવી રીતે આર્કાઇવમાં ઉમેરી કે તેમાંથી પાછું લાવી શકાય

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ચેટને આર્કાઇવ કરવાની સુવિધા તમને તમારા ચેટ લિસ્ટમાંથી કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટને છુપાવવાની સગવડ આપે છે. જેથી, તમે વાતચીતને વ્યવસ્થિત ગોઠવી શકો.
નોંધ:
 • ચેટને આર્કાઇવ કરવાથી ન તો ચેટ ડિલીટ થાય છે કે ન તો તેનો iCloud પર બેકઅપ લેવાય છે.
 • આર્કાઇવ કરેલી વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટમાં જો તમને કોઈ નવો મેસેજ મળશે, તો પણ તે ચેટ આર્કાઇવ થયેલી જ રહેશે.
 • તમે ચેટ સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર જઈને વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટમાં કેટલા નવા મેસેજ છે તે જોઈ શકો છો.
કોઈ ચેટ કે ગ્રૂપને આર્કાઇવ કરવા માટે
 1. ચેટ ટેબમાં, તમે જે ચેટ કે ગ્રૂપને આર્કાઇવ કરવા માગો છો તેને ડાબે સરકાવો.
 2. આર્કાઇવ કરો પર દબાવો.
તમે WhatsApp સેટિંગ > ચેટ > બધી ચેટ આર્કાઇવ કરો પર જઈને બધી ચેટ એકસાથે આર્કાઇવ કરી શકો છો.
આર્કાઇવ કરેલી ચેટ કે ગ્રૂપ જોવા માટે
 1. ચેટ ટેબમાં સૌથી ઉપર સુધી જાઓ.
 2. આર્કાઇવ કરેલી ચેટ પર દબાવો.
કોઈ ચેટ કે ગ્રૂપને આર્કાઇવમાંથી પાછું લાવવા માટે
 1. આર્કાઇવ કરેલી ચેટ સ્ક્રીનમાં, તમે જે ચેટ કે ગ્રૂપને આર્કાઇવમાંથી પાછું લાવવા માગો છો તેને ડાબે સરકાવો.
 2. આર્કાઇવમાંથી પાછું લાવો પર દબાવો.
તમે કોઈ સંપર્કનું નામ અથવા તે સંપર્કે મોકલેલો કોઈ મેસેજ શોધીને તમારી જાતે ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછી લાવી શકો છો:
 1. ચેટ ટેબમાં, શોધ બાર પર દબાવો.
 2. તમે જે ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછી લાવવા માગતા હો તે ચેટનું નામ કે તેનું લખાણ લખો.
 3. તમે જે ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછી લાવવા માગો છો તેને ડાબે સરકાવો.
 4. આર્કાઇવમાંથી પાછું લાવો પર દબાવો.
આર્કાઇવના વૈકલ્પિક સેટિંગ
નવા મેસેજ આવે ત્યારે આર્કાઇવ કરેલી ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછી લાવવા માટે ડિફોલ્ટ સેટિંગ આમ બદલો:
 1. WhatsApp સેટિંગ ખોલો.
 2. ચેટ પર દબાવો.
 3. ચેટ આર્કાઇવ કરેલી રાખો બંધ કરો.
સંબંધિત લેખો:
Android | વેબ અને ડેસ્કટોપ | KaiOS પર કોઈ ચેટ કે ગ્રૂપને કેવી રીતે આર્કાઇવમાં ઉમેરી કે તેમાંથી પાછું લાવી શકાય
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં