કોઈ ચેટ કે ગ્રૂપને કેવી રીતે આર્કાઇવમાં ઉમેરી કે તેમાંથી પાછું લાવી શકાય

Android
iOS
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
Mac
તમે તમારી ચેટ ટેબ પરથી વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટને આર્કાઇવ કરીને છુપાવી શકો છો.
જ્યારે તમે નવો મેસેજ મેળવો છો ત્યારે આર્કાઇવ કરેલી ચેટ આર્કાઇવ કરેલી રહેશે. તમે ચેટ ટેબમાં સૌથી ઉપર તમે તમારી આર્કાઇવ કરેલી ચેટમાં પ્રવેશ કરી શકો છો.
કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ આર્કાઇવ કરવા માટે
 1. ચેટ ટેબમાં તમે જે ચેટ છુપાવવા માગતા હો, તેના પર દબાવી રાખો.
 2. સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર
  archive chats
  પર દબાવો.
બધી ચેટને આર્કાઇવ કરવા માટે
 1. ચેટ ટેબમાં,
  more options
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. ચેટ > જૂની ચેટ > બધી ચેટ આર્કાઇવ કરો > ઓકે પર દબાવો.
આર્કાઇવ કરેલી વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ જોવા માટે
 1. ચેટ સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર સુધી જાઓ.
 2. archive chats
  પર દબાવો.
કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછી લાવવા માટે
 1. ચેટ સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર સુધી જાઓ.
 2. archive chats
  પર દબાવો.
 3. તમે જે વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછી લાવવા માગતા હો તેના પર દબાવી રાખો.
 4. સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર
  unarchive chats
  પર દબાવો.
આર્કાઇવના વૈકલ્પિક સેટિંગ
તમે આર્કાઇવ કરેલી ચેટમાં નવો મેસેજ મેળવો છો, ત્યારે ચેટ ડિફોલ્ટ રીતે આર્કાઇવ રહે છે. નવા મેસેજ મેળવો ત્યારે ચેટને આર્કાઇવમાંથી પાછા લાવવા માટે:
 1. તમારી ચેટ ટેબમાં,
  more options
  > સેટિંગ પર દબાવો.
 2. ચેટ પર દબાવો.
 3. ચેટ આર્કાઇવ કરેલી રાખો બંધ કરો.
નોંધ:
 • ચેટને આર્કાઇવ કરવાથી ન તો ચેટ ડિલીટ થાય છે કે ન તો તેનો તમારા SD કાર્ડ પર બેકઅપ લેવાય છે.
 • જ્યાં સુધી તમને આર્કાઇવ કરેલી ચેટમાં ટેગ કરવામાં આવ્યા ન હોય કે તમે તેનો જવાબ આપ્યો ન હોય, ત્યાં સુધી તમને તેના માટે નોટિફિકેશન મળશે નહિ.
 • જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને જવાબ આપે કે તમને ટેગ કરે ત્યારે @ ચિહ્ન બતાવવામાં આવે છે.
 • તમે ચેટ ટેબ અથવા કોમ્યુનિટી ટેબ પરથી કોમ્યુનિટી પર દબાવીને કોમ્યુનિટી ગ્રૂપ ચેટને આર્કાઇવ કરી શકો છો. પછી, કોમ્યુનિટીમાંની ચેટ પર દબાવી રાખો. ચેટ આર્કાઇવ કરો પર દબાવો. તમે આખી કોમ્યુનિટીને આર્કાઇવ કરી શકતા નથી. જો તમે કોમ્યુનિટીમાં બધા ગ્રૂપને આર્કાઇવ કરો છો, તો તમારી કોમ્યુનિટી તમારા ચેટ ટેબમાંથી ગુમ થઈ જશે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં