چگونگی بایگانی کردن یک گفتگو یا گروه یا بازگردانی از آن بایگانی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
با استفاده از ویژگی بایگانی کردن گفتگو می‌توانید برای سازمان‌دهی بهتر مکالمه‌ها، گفتگوهای فردی یا گروهی موردنظرتان را از فهرست گفتگوها پنهان کنید.
توجه:
 • بایگانی کردن گفتگو، گفتگو را حذف نمی‌کند یا از آن در کارت حافظه پشتیبان نمی‌گیرد.
 • وقتی پیام جدیدی در گفتگوی فردی یا گروهی بایگانی‌شده دریافت کنید، گفتگو در بایگانی باقی می‌ماند.
 • تا زمانی که به پیامتان پاسخ داده نشده باشد یا به شما اشاره نشده باشد، از گفتگوهای بایگانی‌شده اعلان دریافت نخواهید کرد.
بایگانی کردن گفتگوی فردی یا گروهی
 1. در برگه گفتگوها، روی گفتگویی که می‌خواهید پنهان کنید ضربه بزنید و نگه دارید.
 2. روی
  در بالای صفحه ضربه بزنید.
بایگانی کردن همه گفتگوها
 1. در برگه گفتگوها روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات ضربه بزنید.
 2. روی گفتگوها > سابقه گفتگو > بایگانی کردن همه گفتگوها > تأیید ضربه بزنید.
مشاهده گفتگوهای فردی یا گروهی بایگانی‌شده
 1. به بالای صفحه گفتگوها پیمایش کنید.
 2. روی
  بایگانی‌شده ضربه بزنید.
عدد کنار
بایگانی‌شده نشان می‌دهد چه تعداد گفتگوی فردی یا گروهی بایگانی‌شده، پیام خوانده‌نشده دارند.
بازگردانی گفتگوی فردی یا گروهی از بایگانی
 1. به بالای صفحه گفتگوها پیمایش کنید.
 2. روی
  بایگانی‌شده ضربه بزنید.
 3. روی گفتگوی فردی یا گروهی که می‌خواهید از بایگانی بازگردانید ضربه بزنید و نگه دارید.
 4. روی علامت بازگردانی از بایگانی در بالای صفحه ضربه بزنید.
تنظیمات جایگزین بایگانی
برای اینکه تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید تا با دریافت پیام‌های جدید، گفتگوهای بایگانی‌شده از بایگانی بازگردانی شوند و عنوان
بایگانی‌شده از بالای فهرست گفتگوها حذف شود:
 1. در برگه گفتگوها روی گزینه‌های بیشتر
  > تنظیمات ضربه بزنید
 2. روی گفتگوها ضربه بزنید.
 3. گزینه گفتگوها را بایگانی‌شده نگه دار را خاموش کنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر