چگونگی بایگانی کردن یک گفتگو یا گروه یا بازگردانی از آن بایگانی

اندروید
iPhone
وب و دسکتاپ
Windows
ویژگی بایگانی کردن گفتگو به شما امکان می‌دهد تا یک گفتگوی فردی یا گروهی را از فهرست گفتگوهای خود پنهان کنید تا مکالمات خود را بهتر سازمان‌دهی کنید.
توجه: بایگانی کردن گفتگو، آن گفتگو را حذف نمی‌کند.
بایگانی کردن گفتگوی فردی یا گروهی
 1. اشاره‌گر را روی گفتگوی فردی یا گروهی که می‌خواهید بایگانی کنید ببرید، سپس منو (
  ) را کلیک کنید.
 2. روی بایگانی کردن گفتگو کلیک کنید.
بازگردانی از بایگانی گفتگو یا گروه
 1. نام مخاطب یا عنوان گروه را جستجو کنید.
  • یا اینکه روی منو (
   یا
   ) در بالای فهرست گفتگوها > بایگانی شده کلیک کنید.
 2. اشاره‌گر را روی گفتگوی فردی یا گروهی که می‌خواهید بایگانی کنید ببرید، سپس منو
  > بازگردانی گفتگو از بایگانی را کلیک کنید.
منابع مرتبط:
چگونگی بایگانی کردن یا بازگردانی از بایگانی گفتگو یا گروه در: اندروید |‌ iPhone | KaiOS
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر