สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เมื่อส่งข้อความถึงธุรกิจ

คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ได้เมื่อส่งข้อความถึงธุรกิจบน WhatsApp โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับธุรกิจหรือไม่ และสามารถบล็อคธุรกิจได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ WhatsApp จะไม่แชร์หมายเลขของคุณกับธุรกิจ และนโยบายของเราห้ามไม่ให้ธุรกิจติดต่อคุณผ่าน WhatsApp โดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวจากคุณก่อน
การบล็อคหรือรายงานธุรกิจ
เมื่อคุณได้รับข้อความจากธุรกิจเป็นครั้งแรก เราจะมีตัวเลือกให้คุณบล็อคหรือรายงานธุรกิจได้ในกรณีที่คุณไม่ต้องการรับข้อความจากธุรกิจดังกล่าวอีก และขณะที่สนทนากับธุรกิจ คุณสามารถบล็อคหรือรายงานจากโปรไฟล์ของธุรกิจได้ทุกเมื่อ
เมื่อคุณบล็อคบัญชีธุรกิจ คุณยังสามารถบอกเหตุผลให้เราทราบได้ เช่น เพราะคุณไม่ต้องการส่งข้อความถึงธุรกิจนั้นอีกต่อไป หรือคุณไม่ได้สมัครรับข้อความจากธุรกิจเหล่านั้น นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลการบล็อคและรายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการกับบัญชีหรือจำกัดข้อความที่บัญชีนั้นสามารถส่งได้
การแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ
คุณยังมีตัวเลือกในการให้ความคิดเห็นสำหรับแต่ละแชทที่ธุรกิจส่งถึงคุณ
  1. เปิด WhatsApp
  2. จากนั้นเปิดแชทของคุณกับธุรกิจ
  3. แตะข้อความที่คุณต้องการให้คะแนนค้างไว้
  4. แตะให้คะแนน
  5. เลือกจำนวนดาวเพื่อให้คะแนนข้อความดังกล่าว
  6. แตะส่ง
เราอาจให้ความคิดเห็นนี้แก่ธุรกิจเพื่อนำไปปรับปรุงการสนทนาผ่านแชทกับลูกค้า ความคิดเห็นนี้จะไม่ระบุชื่อ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจและ WhatsApp ไม่สามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้แสดงความคิดเห็น WhatsApp ไม่สามารถดูเนื้อหาข้อความของคุณกับธุรกิจได้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่