Možnosti odosielania a prijímania správ od spoločností

Komunikáciu so spoločnosťami v aplikácii WhatsApp máte úplne pod kontrolou. Vy rozhodujete o tom, či nejakej spoločnosti poskytnete svoje telefónne číslo, a túto spoločnosť môžete navyše kedykoľvek zablokovať. WhatsApp neposkytne vaše telefónne číslo žiadnej spoločnosti a naše zásady navyše zakazujú spoločnostiam spojiť sa s vami cez WhatsApp, ak ste im najprv na to neposkytli svoj súhlas.
Zablokovanie alebo nahlásenie spoločnosti
Keď od spoločnosti po prvý raz dostanete správu, poskytneme vám možnosť zablokovania tejto spoločnosti alebo jej nahlásenia v prípade, ak s ňou viac nechcete komunikovať. Kedykoľvek počas konverzácie so spoločnosťou môžete spoločnosť z jej profilu zablokovať alebo nahlásiť.
Keď zablokujete účet spoločnosti, môžete nám oznámiť aj dôvod – napríklad s touto spoločnosťou viac komunikovať nechcete alebo ste jej neudelili súhlas na príjem správ od spoločnosti. Informácie o zablokovaní alebo nahlásení môžeme použiť aj na prijatie príslušných opatrení voči takémuto účtu alebo na obmedzenie počtu správ, ktoré môže odosielať.
Poskytnutie spätnej väzby na správy
Máte tiež možnosť poskytnúť spätnú väzbu na správy v individuálnych chatoch, ktoré vám posielajú spoločnosti.
  1. Otvorte WhatsApp.
  2. Potom otvorte chat s danou spoločnosťou.
  3. Klepnite na správu, ktorú chcete skontrolovať a podržte ju.
  4. Klepnite na Hodnotiť.
  5. Vyberte počet hviezdičiek na ohodnotenie správy.
  6. Klepnite na Odoslať.
Túto spätnú väzbu môžeme využiť aj na pomoc spoločnostiam, aby mohli zlepšovať svoje chaty so zákazníkmi. Táto spätná väzba je anonymná, teda ani daná spoločnosť, ani WhatsApp neuvidia, kto ju poskytol. WhatsApp nevidí obsah vašich správ so spoločnosťami.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie